Aanmelden kind

Wat leuk dat u opvang wilt aanvragen voor uw kind(eren) bij MAM’s Kinderopvang. We gaan er alles aan doen om uw kind een fantastische tijd bij ons te geven.

Na verzending van het aanvraagformulier ontvangt u een bevestiging per mail. Onze klantadviseur zal binnen 5 werkdagen contact met u opnemen.

Voordat u de aanmelding invult willen wij u graag attenderen op het volgende:

  • Aanmelden voor het kinderdagverblijf is mogelijk als de gewenste startdatum van de opvang binnen één jaar na inschrijving ligt. Aanmeldingen met een startdatum verder dan één jaar na inschrijfdatum kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.
  • Bij aanmelding voor dagopvang is het voor vrijwel alle ouders financieel gunstiger om te kiezen voor variant KDV 52 weken tot 18:30 uur in plaats van KDV 52 weken tot 18:15 uur. Wilt u dit voor uzelf controleren, maak dan gebruik van de rekentool op deze website
  • Aanmelden voor buitenschoolse opvang is bij ons mogelijk vanaf het moment dat uw kind minimaal drie jaar is én de basisschool uw aanmelding bij school bevestigd heeft.

 

Na het invullen en versturen van onderstaand aanmeldformulier ontvangt u per e-mail een bevestiging van de aanmelding. Op uw scherm krijgt u geen melding dat de aanmelding verzonden is.

Voor het aanmelden van meer kinderen gebruikt u de rode + knop.

Tot slot willen we u graag wijzen op ons plaatsingsbeleid. In het plaatsingsbeleid informeren wij u over onze werkwijze bij aanmelding en plaatsing van kinderen, bij wijzigingen in de opvang en bij de beëindiging van de opvang.

Alvast hartelijk dank voor uw aanvraag bij MAM’s Kinderopvang.