10-minuten gesprekken – Canadalaan

Ook dit jaar (10 april) zullen de 10-minuten gesprekken weer gaan plaatsvinden op het KDV. De  inschrijflijsten zullen op korte termijn op de deur hangen van de groep van uw kind(eren). Wanneer u belangrijke zaken wilt bespreken vanuit de ontwikkeling van u kind raden wij u aan om apart een afspraak te plannen wanneer de 10 minuten welke gepland staan niet genoeg zullen zijn.

Binnen MAM’s op het kinderdagverblijf bent u het wellicht al gewend of heeft u ervaring met de 10-minuten gesprekken die wij jaarlijks houden. Binnen de BSO hebben wij geen vaste tijdstippen waarop deze worden gevoerd.  Graag wil ik u erop attenderen dat als u behoefte heeft aan een 10-minuten gesprek voor uw kind, dat u uiteraard van harte welkom bent. U kunt dit kenbaar maken bij onze MAM’s Specialisten of  een mail sturen naar canadalaan@mamskinderopvang.nl

Mam's Kinderopvang © 2021 | Disclaimer | Contact