10-minuten gesprekken- Jachtlaan

Waarschijnlijk heeft u de intekenlijsten al zien hangen bij de groepen. Op 9 en 10 april zullen er 10-minutengesprekken gehouden worden bij MAM’s Jachtlaan.
Deze gesprekken worden alleen gehouden op het KDV. Mocht u ook kinderen hebben op de BSO, dan is het te allen tijde mogelijk om een gesprek aan te vragen met de mentor van uw kind.

MAM’s Kinderopvang zet deze gesprekken in om zo een doorgaande lijn aan te bieden naar het basisonderwijs, waar de gesprekken met ouders een vast agenda punt zijn per jaar.
Tijdens de 10-minuten gesprekken bespreken de MAM’s Specialisten de ontwikkeling van uw kind mede door ons kindvolgsysteem Pravoo.

Twee maal per jaar vullen de MAM’s Specialisten de Pravoo in waarop wordt aangegeven hoe ver ze zijn in hun ontwikkeling. Het gaat hierbij om dingen als “kind kan zich omrollen van de rug op de buik en weer terug”, “kind neemt zelf initiatief tot contact met leiding. We registreren de ontwikkeling van kinderen maar willen kinderen vooral de ruimte geven om zich op hun eigen manier en in hun eigen tempo te ontwikkelen.

Mam's Kinderopvang © 2021 | Disclaimer | Contact