10-minuten gesprekken KDV MAM’s Epe

MAM’s kinderopvang nodigt alle ouders de komende periode uit voor de MAM’s 10 minuten gesprekken.
De MAM’s 10-minuten gesprekken zijn een extra moment om in rust samen met de MAM’s specialist intensiever in te gaan op de ontwikkeling van uw kind.

MAM’s kinderopvang zet deze gesprekken in om zo een doorgaande lijn aan te bieden naar het basisonderwijs, waar de gesprekken met ouders een vast agenda punt zijn per jaar.
Tijdens de 10-minuten gesprekken bespreken de MAM’s specialisten de ontwikkeling van uw kind mede door ons kindvolgsysteem Pravoo.

Twee maal per jaar vullen de MAM’s specialisten de Pravoo in waarop wordt aangegeven hoe ver ze zijn in hun ontwikkeling. Het gaat hierbij om dingen als “kind kan zich omrollen van de rug op de buik en weer terug”, “kind neemt zelf initiatief tot contact met leiding. We registreren de ontwikkeling van kinderen maar willen kinderen vooral de ruimte geven om zich op hun eigen manier en in hun eigen tempo te ontwikkelen.

Waarschijnlijk heeft u de intekenlijsten van de MAM’s 10-minuten gesprekken al zien hangen op de deur. Maandag 3 april bent u van harte uitgenodigd voor de MAM’s 10-minuten gesprekken en kijken we uit naar een gezellige en informatieve avond. U wordt ontvangen met koffie of  thee en aansluitend naar de juiste plek gewezen.

Mam's Kinderopvang © 2019 | Disclaimer | Contact