Dag van de rechten van het kind

Elk jaar wordt op 20 november de Internationale Dag van de Rechten van het Kind gevierd. Op die dag zijn er allerlei activiteiten om te herinneren dat kinderen speciale rechten hebben.

UNICEF en de Verenigde Naties hebben hiervoor op 20 november 1989 een verdrag aangenomen. Hierin zijn de basisrechten van alle kinderen ter wereld vastgelegd.

De belangrijkste rechten van het kind zijn:

 • Het recht op onderwijs
 • Het recht op eigen geloof en cultuur
 • Het recht op een naam en een nationaliteit
 • Het recht op een eigen mening
 • Het recht op een veilig en gezond leven
 • Het recht op bescherming tegen kinderarbeid
 • Het recht op bescherming tegen mishandeling en geweld
 • Het recht op bescherming bij een oorlog
 • Het recht op spelen
 • Het recht om op te groeien bij familie
 • Het recht op veilig drinkwater
 • Het recht op goede gezondheidszorg
 • Het recht op zorg bij een handicap
 • Alle rechten gelden voor alle kinderen over de hele wereld

Het verdrag van de Universele Verklaring van de Rechten van het Kind werd op 20 november 1989 aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Inmiddels is het verdrag door 191 van de 193 landen op de wereld ondertekend. De landen verplichten zich hiermee tot het beschermen van de rechten van kinderen in hun land. Ze moeten kinderen ook de kans geven om mee te denken en te praten over dingen die voor hen van belang zijn. Ieder land moet elke vijf jaar rapport uitbrengen aan een speciale commissie in Genève. UNICEF heeft een belangrijke taak bij het toezicht op de naleving van het verdrag.

Ook Nederland moet verslag uitbrengen aan de Commissie voor de Rechten van het Kind in Genève. In het rapport van 1997 stond onder andere dat Nederland veel doet aan participatie van kinderen. Kinderen mogen bijvoorbeeld met ministers mee als die belangrijke onderwerpen bespreken op conferenties. Ze mogen dan vertellen wat ze vinden van de voorstellen. De bewindslieden houden hier dan rekening mee. Kinderen spreken ook mee in buurt- of wijkraden. In sommige gemeenten adviseren kinderen burgemeester en wethouders. Ze stellen zaken aan de orde die voor kinderen belangrijk zijn, zoals voldoende ruimte voor sport en ontspanning. Nederland steunt het werk voor kinderrechten in andere landen door het geven van ontwikkelingshulp.

 

Mam's Kinderopvang © 2021 | Disclaimer | Contact