Prinsjesdag

Op Prinsjesdag – de derde dinsdag in september – spreekt de Koning in de Ridderzaal de Troonrede uit. In de troonrede schetst de regering hoe het gaat met Nederland en wat de belangrijkste plannen van de regering zijn voor het komende jaar.

De Koning rijdt in de Glazen Koets van Paleis Noordeinde naar het Binnenhof. De Glazen Koets wordt op Prinsjesdag 2016 voor het eerst gebruikt voor de ceremoniële rit. De Gouden Koets, die sinds 1903 werd ingezet op Prinsjesdag, wordt gerestaureerd. Na aankomst van de Glazen Koets bij de Ridderzaal wordt hij ontvangen in een Verenigde Vergadering van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal. Na het uitspreken van de Troonrede keert de Koning in de Glazen Koets terug naar het Paleis. Het geheel wordt omlijst met veel ceremonieel vertoon.

Staten-Generaal

De Staten-Generaal bestaat uit de Eerste en de Tweede Kamer. In principe vergaderen beide Kamers afzonderlijk. Alleen in bijzondere gevallen vindt er een Verenigde Vergadering plaats, waarin de Staten-Generaal als geheel vergadert. Dit gebeurt in ieder geval op Prinsjesdag en bij de behandeling van een toestemmingswet voor een huwelijk van een lid van het Koninklijk Huis. Ook de inhuldiging van een nieuwe Koning(in) gebeurt in een Verenigde Vergadering.

Mam's Kinderopvang © 2020 | Disclaimer | Contact