MAM’s Anne Frank/Canadalaan

MAM’s ontwikkelt samen met  basisschool “ Anne Frank”,  een unieke doorlopende leerlijn voor kinderen van 3 jaar tot 13 jaar in de wijk “de Parken” Apeldoorn. Vanuit een gezamenlijke visie op ontwikkeling van kinderen.

MAM’s zal in samenwerking met  Anne Frank  één missie en één visie voor de hele organisatie vormen. MAM’s zal aansluiten op onderwijsstroming  binnen de school. MAM’s huidige manier van werken sluit hier in de basis al goed op aan. Kinderen leren en spelen binnen en buiten schooltijd en kunnen hier hun talenten in de volle breedte ontwikkelen. Het aan de overkant gelegen pand van MAM’s Kinderopvang  aan de Canadalaan zal de thuisbasis vormen voor de BSO.

Diensten die MAM’s Kinderopvang Anne Frank aanbiedt:

MAM’s Anne Frank Peuterkamer:

De Anne Frank en MAM’s Kinderopvang bieden voor alle peuters vanaf  3 jaar de peuterkamer aan. Deze MAM’s Peuterkamer (peuterschool) is er voor kinderen van 3 tot 4 jaar.

MAM’s biedt hier een afgestemde omgeving, waarbij peuters zich binnen een rijke leeromgeving spelenderwijs en in hun eigen tempo kunnen ontwikkelen. Hierbij moet gedacht worden aan taalstimulering, maar ook aan bijvoorbeeld beweging, techniek of cultuur. Dit alles gebeurt niet alleen op onze locatie, maar ook daarbuiten. De MAM’s Specialisten kunnen de peuters bijvoorbeeld meenemen naar de bakker om de hoek, kijken hoe brood gebakken wordt of naar een kindervoorstelling bij De Gigant. Het gaat erom dat kinderen dingen ontdekken en leren op een speelse manier. Om hen te volgen bij de stappen die ze maken hebben we een kind –volgsysteem dat aansluit op het leerlingvolgsysteem van de school. Kinderen in de leeftijd van 2 tot 6 jaar zitten in een belangrijke leeftijdsfase, dit is voor ons de reden om hoog gekwalificeerd personeel in te zetten. De MAM’s Specialist op de MAM’s Peuterkamer is in het bezit van een PABO- diploma.  (HBO-opleiding)

Openingstijden:

MAM’s Peuterkamer is op maandag-  t/m vrijdag ochtend geopend van 8.30 tot 12.00 uur. Ophalen kan vanaf 11.30 uur.

Aanmelden:

Alle kinderen zijn welkom  op de Peuterkamer bij MAM’s Kinderopvang Anne Frank. Wilt u er zeker van zijn dat uw kind geplaatst wordt op de dag(en) dat het u past, dan is het belangrijk u tijdig in te schrijven. Dit kan via onze website www.mamskinderopvang.nl. Na het verstrekken van uw gegevens zult u per ommegaande een elektronische bevestiging ontvangen van uw aanmelding. Wij nemen vervolgens op korte termijn contact met u op voor het maken van een afspraak voor een rondleiding. Hierna volgt een intake gesprek met u en uw kind(eren).Voor meer informatie en of vragen kunt u ons altijd mailen: annefrank@mamskinderopvang.nl

Als uw kind naar de peuterkamer gaat kunt u kinderopvangtoeslag krijgen. Dit is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang. U kunt op de site: www.toeslagen.nl een berekening maken, of u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming.

MAM’s Kinderopvang Canadalaan (Voorschoolse Opvang)

De VSO, Voorschoolse Opvang, begint om 07.30 uur en eindigt om 08.30 uur als basisschool” Anne Frank” aanvangt. Tijdens de VSO hebben de kinderen de gelegenheid om wakker te worden, te ontbijten en nog wat te spelen. De kinderen starten op onze mooie locatie aan de Canadalaan en zullen door hun eigen MAM’s specialist naar hun klas worden gebracht.

MAM’s Kinderopvang BSO Canadalaan (Buitenschoolse Opvang)

De BSO van de Anne Frank school is gevestigd in het tegenover gelegen pand aan de Canadalaan. De kinderen zullen na schooltijd door de door hen bekende MAM’s specialist worden opgehaald en zullen samen naar de Canadalaan lopen om daar hun BSO dag samen te beginnen.

De MAM ‘s BSO ruimtes zijn uitdagend en huiselijk ingericht. Ruimte heeft invloed op het gedrag van kinderen. Heel belangrijk in onze MAM’s visie is dat we de beschikking hebben over meerdere ruimtes/activiteitenplekken, waardoor kinderen in kleinere groepen (onder begeleiding van een MAM’s Specialist in de eigen basisgroep) kunnen spelen/werken.

MAM’s Binnen kamers:

Uitgangspunt binnen MAM’s is dat de BSO-kinderen zelf een keuze hebben in wat ze gaan doen. BSO is tenslotte vrije tijd. Het ‘Huis met de Kamers’, onze BSO, is zo ingericht dat er tegemoet gekomen wordt aan diverse talenten van kinderen: een verkleedpartijtje met vriendinnen, knutselen, kokkerellen in het kinderkookcafé, spelen in verschillende ruimtes of gewoon lekker hangen op de kussens in de chill hoek. Ook buitenspelen hoort tot de mogelijkheden, kortom: de vrijheid en keuze is aan de kinderen. Het ‘Huis met de Kamers’ is zo ingericht dat de pedagogische doelstellingen kunnen worden verwezenlijkt, dus bewust activiteitengericht. Ruimte heeft invloed op het gedrag van kinderen.

MAM’s Buitenkamers:

Buiten de kamers in ons ‘eigen huis’, beschikt MAM’s ook over diverse buitenkamers: de speelzaal van basisschool “Anne Frank” zal worden gebruikt evenals het schoolplein, maar ook de buitenruimte aan de Canadalaan. MAM’s beschikt over een  MAM’s-bus om met kinderen van de locatie te gaan naar een uitdagende ‘Buitenkamer’, zoals het Timmer atelier van MAM’s of de sportvelden bij Victoria boys.

In de buitenkamers is de gelegenheid voor kinderen om aan specifiekere activiteiten deel te nemen: kunst maken, boekpromotie, sporten. Zo kan een breder aanbod aan activiteiten geboden worden die aansluit bij de wensen en behoeften die er leven.

Wij vertellen u graag meer over alle mogelijkheden van MAM’s Kinderopvang. Maakt u gerust een afspraak met MAM’s door te mailen naar annefrank@mamskinderopvang.nl,  of te bellen met ons op nummer: 055-5225085

We kijken ernaar uit u te mogen ontmoeten!

Hartelijke groet,

Namens het MAM’s team Canadalaan/Anne Frank

MAM’s Expert Nicole Jansen,

MAM’s Expert Annelies van Looijengoed

MAM's logo De Diamant

 

 

 

Annelies van Looijengoed

Nicole Jansen

Mam's Kinderopvang © 2018 | Disclaimer | Contact