MAM's De Kring

Voldersdreef 304, postbus 3309, 7328 CA Apeldoorn
Tel: 055 - 533 21 19
E-mail: dekring@mamskinderopvang.nl
LRKP-Nummer Buitenschoolse opvang: 221093357

MAM’s  De Kring

MAM’s Concept:

MAM’s Kinderopvang De Kring is er voor kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot en met 13 jaar. Dagelijks bieden wij, 52 weken per jaar, een passende en uitdagende omgeving waar de kinderen met liefde en vakkennis worden begeleid, waar oog is voor hun talenten.

MAM’s Kinderopvang De Kring sluit aan bij uw opvoeding en is een vergroting van de leefwereld van uw kind. MAM’s Kinderopvang De Kring realiseert samen met u als ouder(s)/verzorger(s) en PCBO De Kring een samenhang tussen schoolse en naschoolse ontwikkeling van kinderen afgestemd op ieders talent.

MAM’s Visie:

Elk kind is in onze ogen uniek. Ieder met eigen talenten en capaciteiten.

Ieder kind ontwikkelt zich in zijn of haar eigen tempo. Door betekenisvolle activiteiten en een prikkelende, afgestemde omgeving aan te bieden, waarin een kind aangezet wordt tot ‘het zelf doen’, zal het kind zich competent voelen. In combinatie met de juiste begeleiding in een sfeer van vertrouwen en veiligheid kunnen kinderen zich ontplooien, samen leren, spelen en zorg dragen voor elkaar en de omgeving.

MAM’s Kinderopvang De Kring is een manier van leven en zijn.

De samenhang tussen schoolse en naschoolse ontwikkeling:

MAM’s Kinderopvang De Kring streeft naar de ideale samenhang waarin kinderen naadloos kunnen bewegen van school naar opvang en naar huis. In welke volgorde dan ook.

MAM’s geeft invulling aan deze samenhang door samen met ouder(s)/verzorger(s) en De Kring afstemming te creëren . In onze samenwerking met PCBO De Kring maken wij hiervoor afspraken op organisatorische en inhoudelijke aspecten, waaronder de dagelijkse overdracht van de kinderen . Wij beschouwen ons mede verantwoordelijk voor de samenhang tussen schoolse en naschoolse ontwikkeling.

MAM’s Voorschoolse opvang (VSO):

De VSO begint om 07.30 uur en eindigt als PCBO De Kring aanvangt. Tijdens de VSO hebben de kinderen de gelegenheid om wakker te worden, te ontbijten en nog wat te spelen. De MAM’s specialist brengt het kind naar de klas als de school start.

MAM’s Buitenschoolseopvang (BSO):

De MAM’s BSO is er voor kinderen van 4 tot ongeveer 13 jaar. Na schooltijd breekt het moment aan om van vrije tijd te genieten. Wij zijn een BSO die nadrukkelijk tegemoet komt aan de groeiende zelfstandigheid van het kind door voortdurend een gevarieerd aanbod aan activiteiten te bieden. Ons uitgangspunt is, dat de kinderen zelf zoveel mogelijk kunnen kiezen wat ze willen gaan doen. Ze geven tenslotte invulling aan hun vrije tijd. Ons ‘huis met de hoeken’ is zo ingericht, dat we tegemoet komen aan de diverse talenten van kinderen o.a.: ontdekken, knutselen, vrij spel, natuur ervaren, spelen of heerlijk sporten en bewegen. Dit kan op locatie zijn, maar ook in een zogenaamde buitenkamer elders. Voor meer informatie over ons aanbod in de BSO verwijzen wij u naar onze website: www.mamskinderopvang.nl daar vindt u onder de button ‘kiesbord‘ alles wat er aan de kinderen aangeboden wordt.

MAM’s sluit aan op de sluitingstijden van de school en sluit om 18.15 uur. Tijdens de schoolvakanties zijn wij de gehele dag open.

Aanmelden:

Alle kinderen zijn welkom bij MAM’s Kinderopvang De Kring. Wilt u er zeker van zijn dat uw kind geplaatst wordt op de dag(en) dat het u past, dan is het belangrijk u tijdig in te schrijven. Dit kan via onze website www.mamskinderopvang.nl. Na het verstrekken van uw gegevens zult u per ommegaande een elektronische bevestiging ontvangen van uw aanmelding. Wij nemen vervolgens op korte termijn contact met u op voor het maken van een afspraak voor een rondleiding. Hierna volgt een mogelijk intake gesprek met u en uw kind(eren).

Voor meer informatie en of vragen kunt u ons altijd mailen: dekring@mamskinderopvang.nl

MAM’s Kinderopvang De Kring is ontstaan uit de passie voor het zich ontwikkelende kind. Het is een prachtig concept waarin kinderen tot hun recht komen. Echt een MAM’s naar ieders hart.

Wij zijn gevestigd in basisschool PCBO De Kring, Voldersdreef 304, 7302 ES te Apeldoorn. Let op als u post wilt sturen dan graag naar: MAM’s Kinderopvang De Kring, Postbusnummer 3309, 7302 ES te Apeldoorn.
Nieuwsgierig? Dan is het tijd om MAM’s Kinderopvang De Kring te ontdekken, intens te beleven en te genieten.

MAM’s Kinderopvang De Kring, een ervaring rijker!

Hartelijke groet,

Namens het MAM’s team De Kring
Katja Kemp MAM’s expert

Katja Kemp

 

Mam's Kinderopvang © 2018 | Disclaimer | Contact