MAM's De Diamant

MAM's De Diamant in het Rooster, Zuidbroek
Laan v.d. Leeuw 299, 7324 BD Apeldoorn
Tel: 055 303 19 49
E-mail: dediamant@mamskinderopvang.nl

LRK-Nummer Kinderdagopvang: 137619650
LRK-Nummer Buitenschoolse opvang: 292522563

Uniek: een Integraal Kindercentum

MAM’s heeft een uniek Integraal Kindcentrum (IKC) ontwikkeld voor kinderen van 0 tot 13 jaar in samenwerking met PCBO De Diamant in de wijk Zuidbroek. Vanuit een gezamenlijke visie op ontwikkeling van kinderen bieden MAM’s en De Diamant in Het Rooster dagopvang, BSO en onderwijs. Sinds 24 augustus 2016  heeft MAM’s De Diamant de deuren geopend en zijn we van start gegaan. Het is een vernieuwd concept, waarbij kinderopvang en basisschool nauw met elkaar samenwerken.

MAM’s Kinderopvang dat samen met De Diamant een IKC vormt, heeft één visie voor de hele organisatie. MAM’s sluit aan op de twee ontwikkelingsstromen binnen de school: ervarings- en ontwikkelingsgericht gestuurd onderwijs. De huidige manier van werken van MAM’s sluit hier in de basis al goed op aan. Kinderen leren en spelen binnen en buiten schooltijd in het IKC en kunnen hier hun talenten in de volle breedte ontwikkelen.

Aandacht voor de ontwikkeling van het kind

Het kinderdagverblijf van MAM’s biedt plaats aan kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. Het beschikt daarbij over eigen basisgroepen. In de baby/dreumes groep is plek voor 12 kinderen per dag en verblijven kinderen van 0-2 jaar. In de peutergroep is plek voor 11 kinderen per dag en verblijven kinderen van 2-4 jaar. Tevens beschikken wij over een minicollege . Hierin is plek voor 8 kinderen per dag en integreren kinderen vanaf 3 jaar samen met hun MAM’s Specialist in de onderbouw van de school. Deze MAM’s Specialist is PABO-geschoold en werkt vanuit een vaste ruimte in de school nauw samen met de leerkrachten binnen de onderbouw. Gezamenlijk is het lesaanbod vastgesteld en de omgeving ingericht. Dit alles vanuit een huiselijke inrichting zoals u dit van MAM’s gewend bent.

Grote, open ruimtes met een scala aan mogelijkheden met betrekking tot verschillende ontwikkelingsgebieden zorgen voor een hoogstaand pedagogisch-didactisch aanbod. Daarbij zetten we bekwame goed samenwerkende collega’s in, en er is een leerrijke omgeving ontstaan waarin voor deze doelgroep van alles te ontdekken en te leren valt.

De vrijheid om als kind zelf te kunnen kiezen, vinden wij belangrijk

Uitgangspunt binnen de BSO is dat de kinderen zelf een keuze hebben in wat ze gaan doen. BSO is tenslotte vrije tijd. Het ‘huis met de kamers’ is zo ingericht dat er tegemoet is gekomen aan diverse talenten en interesses: verkleedpartijtjes met vriendinnen, knutselen, kokkerellen in het kookcafé, spelletjes doen of gewoon lekker chillen op de bank. Buitenspelen of een uitstapje behoren  uiteraard ook tot de mogelijkheden, kortom; de vrijheid en keuze is aan de kinderen.

Ruimtes BSO & De Diamant

MAM’s BSO en De Diamant hebben hun ruimtes gezamenlijk ingericht, zodat deze zowel door het onderwijs als voor de BSO uitdagend zijn.. Ruimte heeft invloed op het gedrag van kinderen. Heel belangrijk in onze MAM’s visie is dat we de beschikking hebben over meerdere ruimtes/activiteitenplekken, waardoor kinderen in kleinere groepen (onder begeleiding van een MAM’s Specialist in eigen basisgroep) kunnen spelen/werken.

Leren vanuit het hart(je)

MAM’s De Diamant laat kinderopvang en onderwijs naadloos in elkaar overlopen. MAM’s gaat ervan uit dat kinderen het beste en het meeste leren als ze intrinsiek gemotiveerd zijn. Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en leergierig. MAM’s heeft daarom een omgeving creëert die daartoe uitnodigt en bij dit principe aansluit. Kinderen zijn reeds op jonge leeftijd competent en kunnen vaak meer dan volwassenen denken. MAM’s geeft hen daartoe alle mogelijkheden!

MAM’s Voorschoolse opvang (VSO)

De VSO begint om 07.30 uur en eindigt als PCBO De Diamant aanvangt. Tijdens de VSO hebben de kinderen de gelegenheid om wakker te worden, te ontbijten en nog wat te spelen. De MAM’s Specialist brengt het kind naar de klas als de school start.

Kinderdagverblijf/Mini College/BSO/VSO

Mocht u belangstelling hebben voor één van deze opvangvormen, dan kunt u contact opnemen met:

  • MAM’s De Diamant
  • Laan van de Leeuw 299
  • 055-3031949

U kunt vrijblijvend een afspraak maken voor een kennismaking én om de bijzondere MAM’s sfeer te proeven.

 

Hartelijke groet,

Namens het MAM’s team De Diamant

 

Mam's Kinderopvang © 2021 | Disclaimer | Contact