Samenwerking met PCBO De Diamant in het Rooster

Samenwerking met “ De Diamant”

Een integraal kindcentrum, zonder ‘knip’ tussen kinderopvang en basisschool. Dat vind je in Het Rooster.

 

Onderwijs en opvang: één aanpak

De ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en kinderopvang volgen elkaar in de afgelopen jaren in een rap tempo op. De Diamant Het Rooster  en MAM’s Kinderopvang zijn van mening dat het belangrijk is om in dit proces actief mee te bewegen. Een samenwerking van beide werkvelden is noodzakelijk en gewenst, om een goede basis en een veilige omgeving neer te zetten voor kinderen. Een samenhang tussen schoolse en naschoolse ontwikkeling van kinderen afgestemd op ieders talent. Bestemd voor kinderen van 3 jaar tot 13 jaar. PCBO De Diamant in het rooster  en MAM’s Kinderopvang hebben afgesproken de krachten te bundelen ten einde gezamenlijk een kindgericht, resultaatgericht, en marktgericht aanbod te realiseren in de wijk Zuidbroek  van Apeldoorn.

Doel:

Door het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst leggen PCBO De Diamant in het rooster  en MAM’s Kinderopvang vast op welke wijze zij in samenwerking  gaan met elkaar. Vorm en inhoud geven aan het realiseren van de samenhang tussen schoolse en naschoolse ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 2,5 jaar tot 13 jaar.

Om dat doel te bereiken willen zij komen tot het laten aansluiten en optimaliseren van de identiteit, de pedagogische en didactische inhoud, en de afstemming van beide organisaties.

  1. Gezamenlijke uitgangspunten:

Genoemde partijen hebben de maatschappelijke verantwoordelijkheid om in te spelen op de ontwikkelingen in het onderwijs en in de kinderopvang en te zorgen voor een optimale ontwikkeling van kinderen voor nu en de toekomst

Partijen maken afspraken over:

Inhoud: sluitend concept aanpak 0-13 jarigen. Hiervoor zal een visie concept ontwikkeld moeten worden. Pedagogiek en didactiek, de vormgeving van de dagelijkse praktijk, thematisch werken, aansluiten met kind-volgsysteem en eventuele zorg vragen.

Organisatie: overeenstemming formulieren, afstemming vrije dagen etc.

Personeel: bekwaam en competent personeel, ondersteuning en nascholing daar waar nodig eventueel uitwisseling hiervan.

Samenwerking tussen verschillende organisaties (passende structuur en cultuur). Inrichten kwaliteitszorgsysteem: borgen van kwaliteit.

Gezamenlijke communicatie naar buiten.

De werkwijze die PCBO De Diamant in het Rooster en MAM’s Kinderopvang met elkaar hebben. Deze worden verwoord, in de volgende kernbegrippen: bouwen aan vertrouwen, perspectiefvorming; visievorming; arrangementen tot gezamenlijke praktijken; procesvoering; resultaat gerichtheid.

Mam's Kinderopvang © 2021 | Disclaimer | Contact