ruimte voor ontwikkeling

Over MAM’s

“Wij zijn MAM’s en willen een plek zijn waar kinderen kunnen ontdekken en beleven; waar ze echt gezien en gehoord worden. Een plek waar ouders met vertrouwen hun kind naar toe brengen en zich gesteund voelen in de opvoeding van hun kind. Een plek waar kennis en expertise over de ontwikkeling van het kind wordt ontwikkeld, gedeeld en gekoesterd.’’

Mam's Kinderopvang Over Mam's 2

Mariëlle
Kuipers- de Kloet

Oprichter en directeur

Marielle kuipers 2023
Mam's Kinderopvang Over Mam's 3
buitenspelen-dekring-meisje

Visie

Ontwikkeling en groei

Elk kind is uniek. Het heeft zijn eigen talent en het leert op zijn eigen manier. Daarbij verdient elk kind het om de volle ruimte te krijgen om die talenten verder te ontplooien. MAM’s Kinderopvang biedt een zorgvuldig uitgeruste leeromgeving met open (natuurlijke) materialen en activiteiten die perfect aansluiten bij de ontwikkelingsfase van het kind. Verwonderen en ontdekken staan hierin centraal.

Liefde en vertrouwen

De specialisten van MAM’s volgen, coachen en stimuleren de kinderen op een rustige en speelse manier. Zij geven hen liefde en vertrouwen zodat de kinderen zich in alle vrijheid op hun eigen manier kunnen ontwikkelen.

Warm en huiselijk

Om dit te realiseren, is de inrichting van elke vestiging duidelijk en geordend. Alles wat- en de wijze waarop we iets aanbieden, heeft een doel. Het nodigt kinderen uit iets zelf te pakken en ermee aan de slag te gaan. Bij MAM’s vinden we het belangrijk kinderen een gevoel van onafhankelijkheid, eigenwaarde en vertrouwen in de eigen persoonlijkheid te geven. Op die manier kunnen zij zich ontwikkelen tot stabiele volwassenen, die hun eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen.

Kwaliteit

Bij MAM’s werken uitsluitend betrokken en bevlogen specialisten. Zij durven te reflecteren op zichzelf en staan open voor nieuwe ideeën en ontwikkelingen. Daarbij gaat vakkennis uiteraard nauw samen met de liefde voor kinderen en het vertrouwen in hun kunnen.

Pedagogische visie

MAM’s Kinderopvang werkt nauw samen met ouders en scholen. Dit is belangrijk om de doorgaande leerlijn van een kind van 0-13 jaar zo goed mogelijk te bewaken en te borgen. Kinderen ontwikkelen zich in de veilige omgeving van het kinderdagverblijf en gaan daarna zo organisch mogelijk over naar de basisschool. Dit zorgt ervoor dat het kind zich veilig voelt en dat de kwaliteit van de ontwikkeling van het kind geborgd blijft. Deze pedagogische visie vormt de basis van de kinderopvang. Het bepaalt de manier van omgang met de kinderen en de wijze waarop het (vrije) spel en ook activiteiten door de MAM’s Specialisten vorm wordt gegeven. Verder laten we ons inspireren door het gedachtegoed van de volgende pedagogen: Maria Montessori, Emmi Pikler, Thomas Gordon en Howard Gardner.

Pedagogisch team

Om de kwaliteit op de groep zo hoog mogelijk te houden, worden de specialisten ondersteund door het Pedagogisch Team. Zij coachen de specialisten met workshops, video coaching, coaching on the job, reflectiegesprekken en denken mee over een hulpvraag met betrekking tot een individueel kind of een groep. Ook staan ze altijd klaar om pedagogische vragen te beantwoorden. Op die manier zorgen we ervoor dat onze specialisten blijven reflecteren op hun kennis en kunde en kunnen we samen de beste zorg bieden aan de kinderen die bij MAM’s komen.

Mam's Kinderopvang Over Mam's 5
Mams-kinderopvang-over-mams-6-2

Pedagogisch beleid

Naast de coachende rol, ontwikkelt het Pedagogisch Team ook het pedagogisch beleid. Hierin staat onze visie op de ontwikkeling van het kind en welke ondersteuning hierbij nodig is. Het pedagogisch beleid is niet in steen gehouwen; het is een dynamisch document wat continu in beweging is en wordt bijgesteld wanneer nodig. Het is dan ook geen stip aan de horizon maar een gezamenlijk proces met alle betrokkenen.  Het Pedagogisch Team ziet er tevens op toe dat het pedagogische beleid daadwerkelijk terug is te zien is op de MAM’s vestigingen. We houden elkaar scherp.

Judith
van Leeuwerden

MAM’s Pedagogisch coach

Judith van Leeuwerden

Roger
Scholten

MAM’s Pedagogisch coach

Mams kinderopvang Roger Scholten

Babyspecialist

Wanneer u een baby krijgt, breekt er een nieuwe periode aan. In de eerste levensmaanden leren jullie elkaar kennen. Baby’s geven allerlei signalen waarin ze hun behoefte kenbaar maken. Als ouder probeert u deze signalen te leren kennen en hierna te handelen. Vanaf 3 maanden ontvangen wij binnen MAM’s Kinderopvang baby’s. Voor zowel u als voor uw baby kan dit een spannende tijd zijn. U geeft tenslotte uw kostbaarste  bezit uit handen.

Om de baby’s binnen MAM’s Kinderopvang de beste zorg te kunnen bieden, werken wij met pedagogisch medewerkers die gespecialiseerd zijn in het werken met baby’s. Om deze reden noemen wij onze pedagogisch medewerkers op de babygroep dan ook MAM’s Babyspecialisten. Zij kijken naar de signalen die baby’s geven en proberen hier op de juiste manier naar te handelen. Op deze wijze voelt een baby zich gehoord en begrepen. Ook zijn zij getraind op het gebied van (borst)voeding, slaapgedrag, huilen en andere aandachtsgebieden die spelen in de ontwikkeling van een baby. Uiteraard is elke baby uniek en heeft zijn/haar eigen behoefte.

MAM’s Kinderopvang vindt de samenwerking tussen ouders en onze MAM’s Specialisten van groot belang. Met elkaar dragen we de beste zorg voor kinderen. Voor de start bij MAM’s vindt er een uitgebreid intake gesprek plaatst met ouders waarin we allerlei aspecten van de baby bespreken. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld  ritmes, rituelen en behoeften van de baby. Naast deze informatie bespreken we ook de geboorte en gevoelens van ouders. Al deze elementen kunnen invloed hebben op gedrag van een baby en de signalen die een baby geeft. Onze babyspecialisten nemen hun eigen kennis en ervaring mee in het sparren met ouders om elke baby zo goed mogelijk te verzorgen.

De MAM’s Babyspecialisten worden gecoacht door onze Pedagogisch Coaches. Zij begeleiden onze babyspecialisten bij hulpvragen en andere babyexpertise. De MAM’s Babyspecialisten worden intern opgeleid door Natasja de Graaf. Jaarlijks biedt MAM’s Kinderopvang deze scholing intern aan om de kennis en expertise rondom baby’s up to date te houden. Naast deze opleiding volgen onze babyspecialisten diverse cursussen gedurende elk jaar. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld een cursus borstvoeding van een lactatiedeskundige tot een workshop babymassage.

Ouderbetrokkenheid

Als ouder speelt u een belangrijke rol bij MAM’s. Naast de dagelijkse uitgebreide overdracht en het twee jaarlijkse 10-minuten gesprek, verloopt de communicatie hoofdzakelijk via de OuderApp. In de OuderApp vindt u ook onze protocollen en beleidsstukken terug. Vindt u het leuk om met ons mee te denken? Denk dan ook eens aan deelname in de Oudercommissie! We zijn altijd op zoek naar betrokken ouders die willen deelnemen.

Mam's Kinderopvang Over Mam's 7