Enquête oudercommissie MAM’s Jachtlaan

Van de oudercommissie ontvingen wij het volgende resumé over de enquête welke zij enkele weken geleden hebben uitgevoerd:

Op de druk bezochte zomerfair van 11 juli 2013 is namens de oudercommissie een enquête uitgedeeld om de tevredenheid over Mam’s te onderzoeken. Daarnaast was het tot 1 september 2013 mogelijk om deze enquête digitaal in te vullen (via de oudermemo van augustus die op 29 juli verstuurd is). Achttien ouders/verzorgers hebben de enquête ingevuld. Tien van deze achttien ouders/verzorgers hebben één of twee kinderen op de BSO en vier van de achttien hebben één kind in de dreumesgroep. Voor de overige ouders/verzorgers die de enquête hebben ingevuld geldt dat hun kinderen gelijkmatig verdeeld zijn over de groepen baby t/m 3/+.Alle ondervraagden geven aan dat zij en hun kind zich thuis en veilig voelen bij Mam’s en dat ze tevreden zijn over de klantvriendelijkheid van de Mam’s specialisten en het aanbod van speelmateriaal. Daarnaast is de overgrote meerderheid van de ondervraagden positief over zaken als hygiëne, de informatievoorziening, de openingstijden en de prijs-/kwaliteitverhouding. Daar staat tegenover dat twee ondervraagden niet tevreden zijn over de overdracht bij het brengen en halen. Het is bekend dat het vooral bij drukte lastig kan zijn om hier consequent in te zijn, maar dit is wel degelijk een verbeterpunt waaraan continu gewerkt wordt. De conclusie is in ieder geval dat we erg tevreden over en ook trots op de uitkomsten zijn en dat geeft ons een goede basis voor de toekomst.

Mam's Kinderopvang © 2021 | Disclaimer | Contact