OC Epe stelt zich aan uw voor

Sinds april 2012 is de Ouder Commissie van MAM’s kinderopvang Epe geïnstalleerd. Het doel van een oudercommissie (OC) is om de belangen van de kinderen en de ouders met betrekking tot de opvang van de kinderen bij MAM’s zou goed mogelijk te behartigen. De OC vertegenwoordigt de ouders richting de organisatie van MAM’s. De OC denk mee in het gevoerde beleid op diverse vlakken en geeft hierbij haar advies. Daarnaast denken en helpen we graag mee bij het organiseren van allerlei activiteiten.

Momenteel bestaat de OC van MAM’s epe uit 6 moeders. Dit zijn Marlous Linthorst (voorzitter), Judith Wouters, Renée Gosschalk, Judith Miedema, Sabine Huisman en Celia Klip.

Zijn er vragen, ideeën of wilt u zich aanmelden bij de OC? Spreek ons aan of neem contact met ons op via het mailadres Marlous1@icloud.com

Mam's Kinderopvang © 2019 | Disclaimer | Contact