Peuterinstuif

02-07-2012 peuterinstuif (3).JPG02-07-2012 peuterinstuif (1).JPG

De St. Bernardusschool en MAM’s Kinderopvang bieden iedere dinsdag- en donderdagochtend voor alle peuters vanaf  2,5 jaar de peuterinstuif aan. Hier kunnen peuters zich binnen een rijke leeromgeving in een kleuterklas spelenderwijs ontwikkelen.

Wat is de peuterinstuif?

MAM’s heeft een eigen ruimte binnen de school waar de kinderen worden ontvangen en waar hun eigen MAM’s Specialist hen de activiteiten op gedifferentieerd niveau zal aanbieden. Daarnaast is er ruimte voor vrij spel. Een gedeelte van de ochtend gaan we met de peuters naar de kleuterklas en zullen daar meedraaien met het programma van de kleuters.  Door deze innovatieve samenwerking kunnen we de peuters de leeromgeving van de basisschool bieden, om ze te stimuleren in hun ontwikkeling, zodat hun prestaties en de aansluiting op de basisschool zo optimaal mogelijk verlopen. Tijdens de peuterinstuif wordt voorschoolse educatie aangeboden. De leerkracht van de kleuters gaat samen met de MAM’s Specialist resultaatgericht te werk.

De organisatie van de peuterinstuif

De St. Bernardusschool voert de regie over het inhoudelijke aanbod voor de peuters en de doorlopende ontwikkel- en leerlijn vanaf de peuterinstuif t/m groep 8. Dit schooljaar zijn we met de peuterinstuif welkom in de kleuterklassen: 1/2A en 1/2B. In overleg met de leerkrachten van de St. Bernardusschool kijken we in welke klas de nieuwe kinderen het beste geplaatst kunnen gaan worden. We proberen hierbij zoveel mogelijk rekening te houden met de toekomstige klas.

De peuters starten tijdens de inloop in de gezamenlijke MAM’s ruimte. Deze bevindt zich in de ‘borg’ van de St. Bernardusschool. Hier is ruimte voor vrij spel of een gerichte activiteit. Wanneer alle kinderen binnen zijn gaan we in de kring. Aansluitend gaan we naar de kleuterklas en volgen daar het dagprogramma van de kleuters. Tijdens het kringmoment in de klas wordt tevens gedronken en fruit gegeten. De peuters mogen door middel van het kiesbord hun keuzes voor de ochtend in de klas maken. We sluiten de ochtend af in onze gezamenlijke MAM’s ruimte en spelen nog buiten.

Inschrijven en meer informatie

De kinderen van de  peuterinstuif staan ingeschreven op het kinderdagverblijf van MAM’s Kinderopvang. Sinds het schooljaar 2017-2018 bieden we twee verschillende varianten peuterinstuif aan, namelijk  op dinsdag-  en donderdagochtend. De korte variant is van 8.30 uur tot 12.00 uur tijdens de schoolweken. De lange variant is van 7.45 uur tot 13.00 uur inclusief lunch, gedurende 52 weken per jaar. Onze uurtarieven zijn hier te vinden.

Wilt u met uw peuter gebruik maken van onze peuterinstuif, klik dan hier voor ons inschrijfformulier. Vult u deze zo volledig mogelijk in.
U krijgt per omgaande een bevestiging van ontvangst, waarna een medewerker van MAM’s contact met u op zal nemen om met u af te spreken wanneer uw peuter kan instromen.

We hopen u zo voldoende geïnformeerd te hebben! Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u uiteraard bij ons terecht!

We hopen u te kunnen begroeten op onze peuterinstuif-ochtenden.

Mam's Kinderopvang © 2021 | Disclaimer | Contact