MAM's Hertog van Gelre

Morellenlaan 47, 7322 JS Apeldoorn
Tel: 055 303 09 90
E-mail: hertogvangelre@mamskinderopvang.nl

LRK-Nummer Kinderdagopvang: 209913915
LRK-Nummer Buitenschoolse opvang: 317490679

MAM’s Hertog van Gelre

MAM’s heeft samen met basisschool De Hertog van Gelre, een unieke doorlopende leerlijn ontwikkeld voor kinderen van 2,5 jaar tot 13 jaar in de wijk Zevenhuizen in Apeldoorn. Vanuit een gezamenlijke visie op ontwikkeling van kinderen, bieden MAM’s en De Hertog van Gelre vanaf 22 augustus 2016 peuteropvang, BSO en onderwijs aan. Er is hard gewerkt om dit vernieuwend concept neer te zetten, waarbij geen sprake meer is van een harde scheiding tussen kinderopvang en basisschool.

MAM’s heeft in samenwerking met De Hertog van Gelre één missie en één visie voor de hele organisatie gevormd. MAM’s sluit aan op de onderwijsstroming  binnen de school. MAM’s huidige manier van werken sluit hier in de basis al goed op aan. Kinderen leren en spelen binnen en buiten schooltijd en kunnen hier hun talenten in de volle breedte ontwikkelen.

Diensten die MAM’s Kinderopvang Hertog van Gelre aanbiedt:

MAM’s Hertog van Gelre Peuterkamer:

De Hertog van Gelre en MAM’s Kinderopvang bieden voor alle peuters vanaf  2,5 jaar de peuterkamer aan. Deze MAM’s Peuterkamer (peuterschool) is er voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar.

MAM’s biedt hier een afgestemde omgeving, waarbij peuters zich binnen een rijke leeromgeving spelenderwijs en in hun eigen tempo kunnen ontwikkelen. Hierbij moet gedacht worden aan taalstimulering, maar ook aan bijvoorbeeld beweging, techniek of cultuur. Dit alles gebeurt niet alleen op onze locatie, maar ook daarbuiten. De MAM’s specialisten kunnen de peuters bijvoorbeeld meenemen naar de bakker om de hoek, kijken hoe brood gebakken wordt of naar een kindervoorstelling bij De Gigant. Het gaat erom dat kinderen dingen ontdekken en leren op een speelse manier. Om hen te volgen bij de stappen die ze maken hebben we een kind –volgsysteem dat aansluit op het leerlingvolgsysteem van de school . Kinderen in de leeftijd van 2 tot 6 jaar zitten in een belangrijke leeftijdsfase, dit is voor ons de reden om hoog gekwalificeerd personeel in te zetten.

Voor de informatieflyer, klik hier

Openingstijden:

MAM’s Peuterkamer is op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag  geopend van 8.30 tot 14:00 uur.

Aanmelden:

Alle kinderen zijn welkom op de Peuterkamer bij MAM’s Kinderopvang Hertog van Gelre. Wilt u er zeker van zijn dat uw kind geplaatst wordt op de dag(en) dat het u past, dan is het belangrijk u tijdig in te schrijven. Dit kan via onze website www.mamskinderopvang.nl. Na het verstrekken van uw gegevens zult u per ommegaande een elektronische bevestiging ontvangen van uw aanmelding. Wij nemen vervolgens op korte termijn contact met u op voor het maken van een afspraak voor een rondleiding.

Hierna volgt een intakegesprek met u en uw kind(eren).Voor meer informatie en of vragen kunt u ons altijd mailen: hertogvangelre@mamskinderopvang.nl

Als uw  kind naar de peuterkamer gaat, kunt u kinderopvangtoeslag krijgen. Dit is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang. U kunt op de site: www.toeslagen.nl een berekening maken of u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming.

MAM’s Kinderopvang Hertog van Gelre VSO (Voorschoolse Opvang)

De VSO, Voorschoolse Opvang, begint om 07.30 uur en eindigt om 08.30 uur als de Hertog van Gelre school  aanvangt. Tijdens de VSO hebben de kinderen de gelegenheid om wakker te worden, te ontbijten en nog wat te spelen. De MAM’s specialist brengt het kind naar school als deze start.

MAM’s Kinderopvang Hertog van Gelre BSO (Buitenschoolse Opvang)

MAM’s BSO de Hertog van Gelre en de Hertog van Gelre richten hun ruimtes gezamenlijk in, zodat deze zowel voor onderwijs als BSO uitdagend en geschikt zijn ingericht. Ruimte heeft invloed op het gedrag van kinderen. Heel belangrijk in onze MAM’s visie is dat we de beschikking hebben over meerdere ruimtes/activiteitenplekken, waardoor kinderen in kleinere groepen (onder begeleiding van een MAM’s specialist in de eigen stamgroep) kunnen spelen/werken.

MAM’s Binnen kamers:

Uitgangspunt binnen MAM’s is dat de BSO-kinderen zelf een keuze hebben in wat ze gaan doen. BSO is tenslotte vrije tijd. Het ‘Huis met de Kamers’, onze BSO, is zo ingericht dat er tegemoet gekomen wordt aan diverse talenten van kinderen: een verkleedpartijtje met vriendinnen, knutselen, kokkerellen in het kinderkookcafé, spelen in verschillende ruimtes of gewoon lekker hangen op de kussens in de chill hoek. Ook buitenspelen hoort tot de mogelijkheden, kortom: de vrijheid en keuze is aan de kinderen. Het ‘Huis met de Kamers’ is zo ingericht dat de pedagogische doelstellingen kunnen worden verwezenlijkt, dus bewust activiteitengericht. Ruimte heeft invloed op het gedrag van kinderen.

MAM’s Buitenkamers:

Buiten de kamers in ons ‘eigen huis’, beschikt MAM’s ook over diverse buitenkamers: de speelzaal  zal worden gebruikt en het schoolplein. MAM’s beschikt over een  MAM’s-bus om met kinderen van de locatie te gaan naar een uitdagende ‘Buitenkamer’.

In de Buitenkamers is er gelegenheid voor kinderen om aan specifiekere activiteiten deel te nemen: kunst maken, boekpromotie, sporten. Zo kan een breder aanbod aan activiteiten geboden worden dat aansluit bij de wensen en behoeften die er leven.

Wij vertellen u graag meer over alle mogelijkheden van MAM’s. Maakt u gerust een afspraak met MAM’s door te mailen naar hertogvangelre@mamskinderopvang.nl, of te bellen met ons op nummer: 055 303 09 90.

We kijken ernaar uit u te mogen ontmoeten!

Hartelijke groet,

Namens het MAM’s team Hertog van Gelre

MAM's logo De Diamant

Mam's Kinderopvang © 2021 | Disclaimer | Contact