Peuterkamer Hertog van Gelre

Peuterkamer MAM’s Kinderopvang en de Hertog van Gelre school

De ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en kinderopvang volgen elkaar in de afgelopen jaren in een rap tempo op. De Hertog van Gelre school en MAM’s Kinderopvang zijn van mening dat het belangrijk is in dit proces actief mee te bewegen. De Hertog van Gelre school en MAM’s Kinderopvang hebben afgesproken de krachten te bundelen ten einde gezamenlijk een kindgericht, resultaatgericht ,en marktgericht aanbod te realiseren.

MAM’s Kinderopvang is samen met de Hertog van Gelre school ‘’de Peuterkamer’’ gestart.

De tijden van de Peuterkamer sluiten aan op de schooltijden, maandag tot en met vrijdag van 8:30-14:00 uur.

Ook is de Peuterkamer in de schoolvakanties gesloten. Kinderen vanaf 2,5 jaar zijn van harte welkom bij onze Peuterkamer.

De peuters volgen het dagprogramma samen met hun eigen MAM’s specialist die hen de activiteiten op gedifferentieerd niveau aan zal bieden. Ze zullen daadwerkelijk meedraaien met onderdelen van het programma van de kleuterklas. Door deze innovatieve samenwerking kunnen we de peuters de leeromgeving van de basisschool bieden. Deze rijke omgeving zal hen stimuleren in hun ontwikkeling, zodat hun prestaties en de aansluiting op de basisschool zo optimaal mogelijk verloopt.

De Hertog van Gelre school en MAM’s hebben overleg over het inhoudelijke aanbod voor de peuters en de doorlopende ontwikkel- en leerlijn vanaf de Peuterkamer t/m groep 8. De kinderen uit de Peuterkamer staan ingeschreven op het kinderdagverblijf van MAM’s Kinderopvang.

Als uw kind naar de Peuterkamer gaat kunt u kinderopvangtoeslag krijgen. Dit is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang. U kunt op de site: www.toeslagen.nl een berekening maken, of u in aanmerking komt voor deze tegemoetkoming.

Voor de informatieflyer, klik hier

Mocht u uw kind willen opgeven voor de Peuterkamer of meer informatie willen kunt u een mail sturen naar hertogvangelre@mamskinderopvang.nl

We kijken ernaar uit u en uw kind te mogen begroeten!

Mam's Kinderopvang © 2021 | Disclaimer | Contact