Uitbreken van de mazelen in Den Haag

Het uitbreken van de mazelen in Den Haag en de reacties hierop zijn het afgelopen weekend in het nieuws geweest.

Het wel of niet verplicht inenten van kinderen is een maatschappelijke discussie en staat los van kinderopvang. Kinderopvangorganisaties, dus ook MAM’s kan op basis van keuzes van ouders een kind niet weigeren, zoals dat evenmin het geval is bij bijvoorbeeld scholen en sportverenigingen. Ouders moeten bij hun inschrijving aangeven of een kind is ingeënt of niet, dat wordt bij MAM’s tijdens de intake gevraagd. Kinderopvangorganisaties zijn hierover transparant naar andere ouders. Bij het uitbreken van kinderziektes zijn goede protocollen afgesproken om besmetting zoveel mogelijk te voorkomen en om heldere communicatie aan alle betrokkenen mogelijk te maken. Op onze website onder het kopje kinderziektes op de home vindt u onze afspraken over het wel niet brengen bij de meeste voorkomende kinderziektes. Via de white borden op onze vestigingen verstrekken wij informatie over eventuele kinderziektes die heersen. Houdt u deze goed in de gaten.

Het standpunt van Boink dat de Algemene Voorwaarden Kinderopvang (AVK) voorzien in een mogelijkheid om kinderen die niet zijn ingeënt te weigeren klopt niet. De AVK zijn alleen van kracht als ouders en organisatie een overeenkomst/contract met elkaar zijn aangegaan. Dus ouders en kind eerst toelaten omdat je ze wettelijk niet mag weigeren en vervolgens op basis van de AVK de toegang weigeren is een manier waarop wij als MAM’s en  niet met klanten willen omgaan. Het mogelijk maken van weigering is een zaak van de wetgever, en zeker niet van een individuele sector, aangezien dit grondwettelijke rechten van mensen betreft.

MAM’s neemt haar rol serieus en volgt de eventueel maatschappelijk debatten die hierover volgen.

Mam's Kinderopvang © 2021 | Disclaimer | Contact