Hoera, MAM’s opent twee nieuwe vestigingen

Via deze weg willen wij u graag op de hoogte brengen dat MAM’s Kinderopvang vanaf maandag 2 september 2019 een nieuwe MAM’s locatie gaat starten in Ugchelen.

De PCBO basisscholen De Touwladder en De Bouwhof in Ugchelen gaan fuseren. Om alle kinderen van beide scholen onder een dak te kunnen huisvesten, wordt een nieuwe school gebouwd. Tot de oplevering van de nieuwbouw blijven de scholen op twee locaties zitten. De planning is dat de nieuwbouw begin tweede kwartaal 2021 gereed zal zijn.

MAM’s Kinderopvang zal met ingang van komend schooljaar op beide locaties kinderopvang bieden. Op locatie De Touwladder betreft het uitsluitend buitenschoolse opvang. En op locatie De Bouwhof wordt een peuterspeelgroep gestart voor peuters vanaf twee jaar.

Vanaf de nieuwbouw gaat MAM’s Kinderopvang dan samen met school een IKC (Integraal Kindcentrum) vormen. Dat betekent dat we vanaf dat moment kinderen in de leeftijd van 3 maand tot 13 jaar gaan opvangen.

Mam's Kinderopvang © 2021 | Disclaimer | Contact