Inschrijven/aanmelden

MAM’s Inschrijfroute kort:

 • Invullen MAM’s Aanmeldingsformulier;
 • Rondleiding, kennismaking met MAM’s op locatie;
 • Intake gesprek;
 • Reserveren van plaats voor het kind;
 • Plaatsing van het kind bij MAM’s.

Bij MAM’s zijn alle kinderen welkom. Wilt u er zeker van zijn dat uw kind geplaatst wordt op de plek en het moment dat het u past, dan is het belangrijk tijdig in te schrijven. Inschrijven is mogelijk maximaal een jaar voor de gewenste plaatsingsdatum, mits de gewenste opvangtijden bekend zijn. Het inschrijven van nog niet geboren kinderen kan alleen als de uitgerekende geboortedatum bekend is. Op het inschrijfformulier kunnen ouder(s)/verzorger(s) een voorkeur voor de gewenste dagen/dagdelen opgeven.

Voordat u daaraan begint , nemen we graag een aantal zaken met u door:

 • welke vorm van opvang kiest u;
 • naar welke locatie gaat uw voorkeur uit;
 • om welke dagen (of dagdelen) gaat het.

Stap 1:

Invullen MAM’s inschrijfformulier:
Ouder(s) verzorger(s) melden hun kind aan met een MAM’s inschrijfformulier.
Bij ontvangst van het ingevulde inschrijfformulier leggen we de aanmeldingsdatum van het kind vast.

Voor het MAM’s inschrijfformulier, klik op de home van de vestiging.

Stap 2:

Rondleiding, kennismaking met MAM’s op locatie:
Na ontvangst van het inschrijfformulier nodigen we u uit voor een rondleiding op de locatie. U kunt onder het genot van een kopje koffie/thee genieten van MAM’s.
U kunt de MAM’s sfeer en de MAM’s omgeving ervaren en we vertellen u graag waar we als MAM’s Kinderopvang voor staan. Tijdens de rondleiding geeft MAM’s aan welke opvangmogelijkheden er zijn en of er geplaatst kan worden op de door ouder(s)/verzorger(s) gewenste dagen en/of dagdelen.

Stap 3:

Intake gesprek:
Na de rondleiding geven ouder(s)/verzorger(s) binnen twee weken aan wel/niet gebruik te willen maken van de door MAM’s aangeboden opvangtijden en dagen/dagdelen. Dit is de termijn waarop MAM’s de plaatsingsplek voor u exclusief reserveert.

Volgt er plaatsing bij MAM’s dan wordt er een afspraak gemaakt voor een intake gesprek. Tijdens dit gesprek worden afspraken gemaakt over wennen. Samen met de ouder(s)/verzorger(s) wordt gekeken naar wensen en houden we rekening met behoeftes van het kind. Hiervoor wordt een intake formulier gebruikt. Ouder(s)/verzorger(s) krijgen tijdens het intakegesprek MAM’s info mee naar huis.

Stap 4:

Reserveren van een plaats bij MAM’s:
Na de intake volgt volgens afspraak het toesturen van het MAM’s-plaatsingsbewijs voor uw kind(ren). Na ondertekening door ouder(s) verzorger(s) van dit contract, bevestigt MAM’s dit door een ondertekend MAM’s plaatsingsbewijs retour te sturen. Dan staat het kind op de plaatsingslijst. Plaatsing gebeurt vervolgens aan de hand van ons plaatsingsbeleid.

Stap 5:

Plaatsing van het kind:
De plaatsing is definitief als MAM’s een door de ouders ondertekend MAM’s plaatsingsbewijs retour heeft ontvangen. Hiermee bevestigen ouder(s)/verzorger(s) tevens dat zij bekend zijn met de Algemene Voorwaarden van MAM’s en de MAM’s Aanvullende voorwaarden. Hierna wordt overgegaan tot plaatsing van het kind volgens het plaatsingsbeleid van MAM’s. Om u een beeld te geven van de manier waarop MAM’s de plaatsing van kinderen behandelt, geven wij u inzicht in ons plaatsingsbeleid. Plaatsingsbeleid is nodig om onze capaciteit op een inzichtelijke en eerlijke manier te verdelen.

MAM’s streeft ernaar alle ingeschreven kinderen een passende plek aan te bieden. Dit uiteraard op de gewenste ingangsdatum, en op de dagen die ouder(s)/verzorger(s) hebben aangegeven. Goed plaatsingsbeleid is echter ook van belang voor de kwaliteit van de opvang. Een evenwichtige leeftijdsopbouw en continuïteit in de samenstelling van de groepen komt kinderen ten goede.

MAM’s Plaatsingsbeleid:
Zoals aangegeven bewaakt MAM’s een evenwichtige leeftijdsopbouw in de groepen. Dit maakt dat een kind leeftijdsgenootjes in de groep heeft. Daarnaast zorgen we ervoor dat de doorstroom naar de volgende groepen geleidelijk verloopt. Dit komt de sfeer in de groep ten goede.

Plaatsing gebeurt dus in principe op volgorde van aanmelding, de oudste aanmelding eerst. Maar van deze regel kan worden afgeweken.
Daarbij gaat het om kinderen:

 • Van medewerkers van MAM’s;
 • Die doorstromen van de Kinderdagopvang naar de BSO;
 • Die een broertje of zusje hebben bij MAM’s;
 • Bij wie het uitbreiding van dagen betreft binnen MAM’s;
 • Uit één gezin;
 • Bij wie het een wijziging van dagen betreft binnen MAM’s;
 • Met een zwaarwegende medische indicatie.

MAM’s formulieren

Klik hier voor de algemene voorwaarden van MAM’s
Klik hier voor de MAM’s aanvullende voorwaarden

Mam's Kinderopvang © 2018 | Disclaimer | Contact