Jaarverslagen en rapportages De Bouwhof

Jaarlijks worden de wettelijke kwaliteitseisen in de kinderopvang getoetst door de GGD. Er wordt gekeken naar: het pedagogisch klimaat, het personeel en groepen, de veiligheid en gezondheid, de accommodatie en inrichting en het ouderrecht.  Van ieder inspectiebezoek ontvangt de kinderopvang organisatie een inspectierapport, dit inspectierapport wordt tevens geplaatst in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Middels de volgende link kunt u de inspectierapporten van de uitgevoerde inspecties inzien:

Inspectierapporten locatie MAM’s De Bouwhof (KDV)

Inspectierapporten locatie MAM’s De Bouwhof BSO

Wij wensen u veel leesplezier. Mocht u vragen hebben over de inhoud van een inspectierapport kunt u deze stellen bij de MAM’s Expert van uw vestiging.

Mam's Kinderopvang © 2021 | Disclaimer | Contact