MAM's Jachtlaan

Jachtlaan 191 - 193, 7312 CJ Apeldoorn
Tel: 055 - 355 06 88
E-mail: jachtlaan@mamskinderopvang.nl

LRK-Nummer Kinderdagopvang: 169892578
LRK-Nummer Buitenschoolse opvang: Jachtlaan: 181690639

MAM’s Jachtlaan

MAM’s Kinderopvang aan de Jachtlaan in Apeldoorn biedt dagelijks de ruimte aan kinderen in de leeftijd van 3 maanden- 13 jaar.
Het kinderdagverblijf biedt ruimte aan 55 kinderen per dag in de leeftijd van 3 maanden tot 4 jaar. De kinderen worden in separate, horizontale groepen geplaatst.
Daarnaast biedt de BSO plaats aan maximaal 60 kinderen per dag in de leeftijd van 4 tot 13 jaar.
MAM’s Kinderopvang vindt het belangrijk dat ouders niet alleen een keuze maken op basis van prijs en bereikbaarheid, maar zeker ook op basis van kwaliteit en pedagogisch beleid. Belangstellende ouders nodigen wij daarom van harte uit voor een rondleiding om het “Huis met de Kamers” echt te ervaren en het concept te voelen.

Ieder kind is welkom bij MAM’s Kinderopvang. We hebben een samenwerkingsverband met de Katholieke St. Victorschool. In samenwerking met de school waarborgt MAM’s Kinderopvang een doorlopende ontwikkelingslijn van kinderen.
In onze BSO halen we ook kinderen op van de Berg en Bosschool en de Wegwijzer. Op onze locatie hebben het KDV en de BSO iedere dag drie bussen tot hun beschikking voor het maken van uitstapjes naar de “buitenkamer(s)”.

‘Het huis met de kamers’ in het kinderdagverblijf:

Kinderen binnen MAM’s kinderdagverblijf verblijven in een vaste basisgroep, waarbij de leidster-kind-ratio is afgestemd op de leeftijd van de kinderen. Om pedagogische kwaliteit te kunnen garanderen zijn een aantal voorwaarden van essentieel belang:

  • Beroepskracht – kind – ratio
    De beroepskracht – kind – ratio is afgestemd op het aantal kinderen dat er die dag is in de basisgroep en op de leeftijd van de kinderen. De kinderen worden door vaste MAM’s specialisten opgevangen, die voor continuïteit zorgen en kinderen een veilig en vertrouwd gevoel geven.
  • Vast dagritme
    Regelmaat en structuur geven jonge kinderen houvast, veiligheid en vertrouwen. We eten en drinken (volgens dagritmekaarten) op vaste momenten en de jonge kinderen slapen of rusten op vaste tijden. Deze activiteiten vinden plaats in steeds dezelfde en speciaal hiervoor ingerichte ruimtes.
  • Informatieoverdracht
    Informatieoverdracht tussen ouders en MAM’s specialisten is een wezenlijk onderdeel van het werk. Naast de mondelinge overdracht wordt er binnen MAM’s gewerkt met de MAM’s App. D.m.v. de MAM’s App  geven wij u een kijkje in de dag van uw kind bij MAM’s  door middel van een digitaal schriftje, foto’s of filmpjes. Meer informatie MAM’s App, vindt u hier.

Groepsindeling:

MAM’s beschikt in het kinderdagverblijf over horizontale groepen. Dit betekent dat kinderen binnen een bepaalde leeftijdscategorie bij elkaar in een groep zitten. MAM’s heeft een babygroep van kinderen van 0 – 1 jaar, een dreumesgroep van 1 – 2 jaar, een peutergroep van 2 – 3 jaar en een peuterplusgroep van 3 – 4 jaar.

Waarom:

Binnen MAM’s spreken we bij het concept ‘huis met de kamers’ van basisgroepen in plaats van stamgroepen bij een activiteitengerichte inrichting van verschillende ruimtes onder 1 dak.
Binnen MAM’s kiezen wij voor verschillende kamers, welke gebruikt worden door de kinderen en hun MAM’s specialist (uit hun eigen basisgroep). Voorbeelden zijn: bibliotheek, snoezelruimte, speelzolder enz. Kleine activiteitenhoeken, waarin de individuele, vrije keuze voor kinderen (autonomie) centraal staat. Het is een aanvulling op ons werken met kinderen in de basisgroepen.

‘Het huis met de kamers’ in de buitenschoolse opvang:

Uitgangspunt binnen MAM’s is dat de BSO-kinderen zelf een keuze hebben in wat ze gaan doen. BSO is tenslotte vrije tijd. Het ‘huis met de kamers’ is zo ingericht dat er tegemoet gekomen wordt aan diverse talenten (Howard Gardner) van kinderen: een verkleedpartijtje met vriendinnen, knutselen, kokkerellen in het kinderkookcafé, spelen op de computer of gewoon lekker hangen in de chillroom. Ook buitenspelen hoort tot de mogelijkheden, kortom: de vrijheid en keuze is aan de kinderen.

Het ‘huis met de kamers’ is zo ingericht dat de pedagogische doelstellingen kunnen worden verwezenlijkt, dus bewust activiteitengericht. Ruimte heeft invloed op het gedrag van kinderen. Heel belangrijk in onze MAM’s visie is dat we de beschikking hebben over meerdere ruimtes/activiteitenplekken, waardoor kinderen in kleinere groepen (onder begeleiding van een MAM’s specialist in de eigen stamgroep) kunnen spelen/werken.

Buitenkamer:

Buiten de kamers in ons ‘eigen huis’, beschikt MAM’s ook over diverse buitenkamers: de gymzaal van de samenwerkende basisschool of iedere andere locatie waar de kinderen heen gebracht worden. MAM’s beschikt over één MAM’s bus en één gedeelde bus om met kinderen van de locatie te gaan naar een uitdagende ‘buitenkamer’.

In de buitenkamers is de gelegenheid voor kinderen om aan specifiekere activiteiten deel te nemen: kunst maken, boekpromotie, sporten. Zo kan een breder aanbod aan activiteiten geboden worden die aansluiten bij de wensen en behoeften die er leven. De buitenkamer kan voor kinderen een vaste buitenschoolse opvang locatie worden, kinderen kunnen zich er voor een periode inschrijven en ook een combinatie van activiteiten behoort tot de mogelijkheden

Uitgangspunt bij al deze mogelijkheden zijn de wensen en behoeften van ouders en kinderen: MAM’s vindt het belangrijk dat kinderen niet overvoerd worden met activiteiten. Met ouders wordt hierover gecommuniceerd middels o.a. nieuwsbrieven, tijdens ophaalmomenten en jaarlijkse oudergesprekken.

Graag vertellen wij u nog veel meer over MAM’s aan de Jachtlaan. Als u voor MAM’s kiest dan ontvangt u en uitgebreide informatiegids waarin u nog veel meer over ons concept kunt vinden.
Om al vast wat sfeer te proven verwijzen wij u naar onze fotoboeken of naar een van onze video’s. Als u onze bewogen collega’s wil zien kan dat in de fotogalerie van de MAM’s specialisten.

MAM’s Jachtlaan heeft een oudercommissie, klik hier voor meer info.

In het LRK, Landelijk Register Kinderopvang, worden alle kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders geregistreerd, die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang. Ouders hebben vanaf 1 januari 2011 alleen recht op kinderopvangtoeslag als ze gebruik maken van kinderopvang die in het LRK staat.

MAM’s Kinderdagverblijf Jachtlaan: 169892578
MAM’s Buitenschoolse opvang Jachtlaan: 181690639

We kijken ernaar uit u en uw kind(eren) te ontmoeten!

Hartelijke groet,

Namens het MAM’s team Jachtlaan

logo MAM's (Custom)

 

 

 

Mam's Kinderopvang © 2021 | Disclaimer | Contact