OC Jachtlaan stelt zich aan uw voor

De OC van MAM’s Kindervang Jachtlaan bestaat uit:

Nils Jager, Lianda Sjerps en Alien van den Akker

De oudercommissie komt 4 keer per jaar samen om te vergaderen, dit is in februari, mei, augustus en november.

Enquête oudercommissie 2013


Mijn naam is Nils Jager (1981). Mijn vriendin Eline de Roo en ik zijn de ouders van twee dochters: Senna (2011) en Lela (2014). Ze gaan allebei vanaf dat ze drie maanden oud waren naar MAM’s. Het bevalt ze nog altijd heel goed en ze voelen zich daar erg thuis. Zelf ben ik sinds 2013 lid van de oudercommissie en dat bevalt mij heel goed. Vanaf 2015 ben ik voorzitter. Ik vind het nog steeds erg leuk om mee te denken over allerlei zaken die spelen bij het kinderdagverblijf waar mijn dochters twee keer in de week hun dag doorbrengen. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan de jaarlijkse prijsindexatie en het pedagogische beleid, maar ook aan zaken als veiligheid, voeding en hygiëne. Het is ons doel om zoveel mogelijk ouders hierbij te betrekken. Mail ons dus gerust op ocmamsjachtlaan@gmail.com of spreek ons gerust een keer aan als u iets met ons wilt delen. We vergaderen één keer per kwartaal en de vergaderingen zijn voor iedere ouder vrij toegankelijk. Ook u bent dus van harte welkom en wie weet… treffen we elkaar op de eerstvolgende vergadering.


Bij MAM’s ben ik naast OC lid natuurlijk vooral moeder van Eline. Ik heet Lianda Sjerps-Koomen en ben getrouwd met Rob. De eerste keer dat ik MAM’s van binnen zag, was tijdens een open monumenten dag. Bijna jaloers…. zo zou ik ook wel willen spelen! Toen Eline zich enkele jaren later aankondigde was het niet moeilijk om voor MAM’s te kiezen. De leidsters, de aanpak om kinderen zo veel mogelijk zelf te laten doen en ontdekken, keuzes voor gezonde voeding, buiten spelen, muziek, boeken, bewegen,  bloemen, leuke thema’s: ze maken MAM’s een fijn tweede thuis. Daar wil ik zelf in de OC ook mijn best voor doen. Ik ben benieuwd naar ervaringen en tips van andere ouders, zowel positief als negatief. We zijn er immers voor jullie! Leuk dus als je me aanspreekt of mailt u naar het OC Emailadres: ocmamsjachtlaan@gmail.com


Na de laatste vergadering te hebben bijgewoond, ben ik enthousiast geraakt en heb ik besloten actief lid te worden. Ik ben moeder van Thom (2,5 jr) die op de Peutergroep zit (2,5 dag/wk). Mijn naam is Alien van den Akker,  ik werk als opleidingsadviseur in Gelre ziekenhuizen. De opvang bij MAM’s zie ik als verlengstuk van thuis. En ook als verrijking voor de ontwikkeling, door de interactie met de andere kinderen en het pedagogisch klimaat. Daarom vind ik de afstemming tussen ouders en de leidsters erg belangrijk.  Ik lever dan ook graag mijn bijdrage om de mening en ideeën vanuit jullie als ouders in te brengen, en om samen met MAM’s mee te denken in beleid ten behoeve van goede kwaliteit.

Heb je vragen of ideeën, spreek mij, of Nils of Lianda dan gewoon aan, of mail naar: ocmamsjachtlaan@gmail.com

Mam's Kinderopvang © 2019 | Disclaimer | Contact