Jaarverslag OC Jachtlaan 2011

Beste ouders,

Het is al weer bijna een jaar geleden dat we als Oudercommissie van MAM’s Kinderopvang zijn opgestart. Een leuke start met een leuke groep mensen die samen betrokken zijn bij het wel en wee van onze kinderen. Natuurlijk was alles nog in een opstartfase, MAM’s was net een paar maanden op weg en het was tijd om de oudercommissie te formeren. We zijn begonnen met het samenstellen van alle verplichte stukken: Het Reglement en het Huishoudelijk Reglement van de OC. In het reglement staan alle regels waar de Oudercommissie en MAM’s aan moet voldoen, welke rechten de OC heeft voor bijvoorbeeld advisering, geheimhouding en de doelstelling van de oudercommissie. Het Huishoudelijk Reglement beschrijft vooral hoe de oudercommissie moet functioneren, de vergaderfrequentie en de taken binnen de oudercommissie. Beide documenten zijn terug te vinden in de Oudercommissie map, boven op de kast in het kinderdagverblijf gedeelte.

De oudercommissie is ook het aanspreekpunt voor ouders met klachten en opmerkingen over wat er bij MAM’s gebeurt. We zullen dit met de directie van MAM’s bespreken en tot nu toe hebben we hiermee goede resultaten geboekt. Bijvoorbeeld het aanhouden van het ruilreglement en het terugschroeven van de verhoging naar aanleiding van de indexatie.

Het doel van de oudercommissie zou tweeledig zijn, allereerst de serieuze zaken zoals er voor zorgen dat de kwaliteit van MAM’s op een hoog niveau blijft, tegen de juiste prijs. Aan de andere kant meehelpen aan feestjes en de fairs waar MAM’s inmiddels beroemd om is geworden. Helaas nemen de serieuze zaken meer tijd in beslag dan vooraf voorzien, dus willen we graag aan jullie vragen of er ouders zijn die graag mee willen helpen op feestjes en fairs. Als jullie je naam en mailadres willen doorgeven, dan zorgen we dat jullie op een mailinglist terecht komen zodra er weer een feest in aantocht is.

Tot slot wil ik jullie laten weten dat de oudercommissie bereikbaar is op het mailadres oc.mams.apeldoorn@gmail.com

Met vriendelijke groet,

Louis Op den Brouw

Voorzitter OC MAM’s Apeldoorn

==================================================================================

Hieronder een aantal zaken nader toegelicht:

Indexatie

Afgelopen jaar werden wij als Oudercommissie voor het eerst geconfronteerd met een voorstel tot aanpassing van de prijzen. Een eerste voorstel werd door ons resoluut van de hand gewezen; een verhoging van prijzen mag nooit een simpelweg volgen van bijvoorbeeld een inflatiecijfer zijn, maar moet goed overwogen en onderbouwd worden om een positief advies te verkrijgen van de Oudercommissie. Uiteraard ook bekeken vanuit de reeds aangekondigde maatregelen van de overheid inzake tegemoetkoming van kosten. Naar mening van de OC is een definitieve verhoging voorgesteld, die wél een positief advies kon dragen. Uiteindelijk blijft een verhoging altijd een commerciële afweging van MAM’s als onderneming.

Feestjes en fairs

Zoals jullie allemaal het afgelopen jaar ervaren zullen hebben, wordt er bij MAM’s veel gevierd; zo ook de wisseling van de seizoenen. Afgelopen jaar is er elk seizoen een MAM’s Fair georganiseerd en elke keer was het een groot succes. Wij als Oudercommissie hebben daar waar mogelijk geholpen met de organisatie, het maken van de uitnodigingen en het op- en afbouwen. Veruit het grootste gedeelte werd echter gedaan door MAM’s, de kinderen én de MAM’s Experts; complimenten daarvoor!

Ondanks het succes van de fairs heeft de Oudercommissie, in het licht van de wat ‘magere’ jaren in combinatie met de stijgende kosten, MAM’s geadviseerd hier enigszins op te bezuinigen.

Digitaal kiesbord

In het najaar van 2011 is bij MAM’s het digitale kiesbord geintroduceerd. Na een pilot van een aantal

weken hebben wij het als Oudercommissie samen met MAM’s geevalueerd. Helaas is de enquete die hierover gehouden is maar weinig ingevuld. De Oudercommissie heeft besloten om het digitale kiesbord gewoon door te laten gaan. Er zijn toch vrij veel kinderen die hier baat bij hebben. Onder andere de doorstroming bij aanvang van de BSO, verloopt hierdoor soepeler.

In het voorjaar van 2012 gaan we dit onderwerp weer evalueren.

Overige zaken van de OC

Naast de zaken om mee te denken, advies te geven, mee te helpen bij de fairs, zijn de OC leden ook betrokken op andere vlakken. Hieronder een aantal voorbeelden:

• Jaarlijks is er de dag van de leidsters. Dit jaar hebben de leidsters van MAM’s een kleinigheidje van de OC ontvangen.

• Bijzondere momenten zoals een zwangerschap/geboorte van een kindje bij een van de leidsters geven we extra aandacht door een kaartje of klein cadeautje. In 2010 is Marjella bevallen van een zoon.

• Wanneer de OC op de hoogte is van een bijzondere situatie bij een van de kinderen thuis, geven we hier (indien dit door de ouders gewaardeerd wordt) aandacht aan. We sturen dan een kaartje. In 2010 is dit eenmaal voorgekomen.

• Daarnaast was in 2010 de opening van de MAM’s vestiging in Epe. De OC is aanwezig geweest bij deze feestelijke opening en heeft een presentje aangeboden.

Alle kaartjes en cadeautjes worden altijd verstuurd / gegeven uit naam van alle ouders en kinderen van MAM’s!

Tot slot wensen we iedereen hele fijne feestdagen en alle goeds voor 2012!

Met vriendelijke groet,

Louis Op den Brouw

Maarten Verhoeven

Bruno Mulder

Manja van Luttikhuizen

Anouschka Reumer

Loes Mulder

Marleen Jonkman

Mam's Kinderopvang © 2021 | Disclaimer | Contact