Jaarverslag Oudercommissie 2012

In 2012 is de Oudercommissie van MAM’s aan de Jachtlaan weer bezig geweest om de zaken die ouders bezighouden samen met de directie van MAM’s bespreekbaar te houden. De Oudercommissie is in 2012 vier keer bij elkaar geweest om te vergaderen. Er is de keuze gemaakt om vier weken voor een “seizoens-fair” te vergaderen om op die manier ook af te stemmen met MAM’s wat er gaat gebeuren op zo’n fair en waar de Oudercommissie invulling aan kan geven. Daardoor is voor iedereen ook duidelijk wanneer de vergadering zal plaatsvinden. De vergaderingen van de Oudercommissie zijn openbaar, dus u bent altijd van harte welkom om mee te luisteren en te discussiëren over het wel en wee binnen MAM’s.

Een kort overzicht van de belangrijkste punten waar we het afgelopen jaar over hebben vergaderd

  • Het Luizenbeleid – Er is nu een duidelijk protocol binnen MAM’s en ook de communicatie met de scholen over wie er “luis” heeft.
  • Voedingsbeleid – De Oudercommissie heeft advies gegeven over het voedingsbeleid en MAM’s heeft hierop haar beleid aangepast. Gezelligheid hoeft niet altijd geassocieerd te worden met eten.
  • GGD – Ook in 2012 is de GGD langs geweest en heeft de situatie bij MAM’s als erg positief beoordeeld. De Oudercommissie heeft dit rapport ook gelezen en dit bevestigd.
  • Pedagogisch beleidsplan – MAM’s heeft een pedagogisch beleidsplan opgesteld, de Oudercommissie heeft dit ook doorgelezen en haar feedback hierop gegeven. Het pedagogisch beleidsplan van MAM’s zit zeer goed in elkaar.
  • Fairs – Dit jaar heeft de Oudercommissie waar nodig geholpen bij de verschillende seizoens-fairs. Of het nu bij de ranja-bar was, of de grote-mensen-bar, waar rosé en bier werd geschonken, we hebben dit met veel plezier steeds gedaan. Een ieder heeft daar zijn steentje aan bijgedragen. Na iedere fair is door de Oudercommissie een evaluatie gedaan hoe de fair werd ervaren.
  • Indexatie – In een jaar waar de crisis hard heeft toegeslagen en de prijzen in de kinderopvang onder druk staan, is de indexatie voor 2013 in lijn gehouden met het inflatiecijfer van augustus 2012 zoals aangegeven door het CBS. De Oudercommissie heeft met deze verhoging ingestemd.

De Oudercommissie heeft een wisseling van de samenstelling gehad.  Na de opstart in 2011, waarbij veel geregeld moest worden, is in 2012 gebleken dat 7 personen wat veel overhead gaf. Er is ervoor gekozen om de Oudercommissie met 5 personen te laten doorgaan. In juni hebben we afscheid genomen van Maarten Verhoeven en Bruno Mulder. We willen hun danken voor de hun inzet en bijdrage aan de oudercommissie.

 

Mochten er nog vragen zijn of wilt u de notulen inzien van de vergaderingen, dan kunt u contact opnemen met de Oudercommissie op:

oc.mams.apeldoorn@gmail.com

 

Met vriendelijke groet,

Louis Op den Brouw

Voorzitter Oudercommissie MAM’s Jachtlaan

Mam's Kinderopvang © 2021 | Disclaimer | Contact