Kiesbord De Steenbeek

Welkom op het online kiesbord van de BSO De Steenbeek.

De BSO activiteiten worden wekelijks online gezet. Online kan al worden gekozen zodat je zeker(der) bent van een plekje bij deze activiteit. Echter zijn er wel enkele voorwaarden:

Bij tien kinderen zit een activiteit vol. Er zal dan worden gekeken naar de kinderen die als eerste voor de activiteit hebben gekozen.
Bij een uitstapje waar een MAM’s bus bij wordt gebruikt is de activiteit bij acht kinderen vol.
Door bepaalde omstandigheden, zoals veel afmeldingen of het weer, kan het helaas zo zijn dat we genoodzaakt zijn om een activiteit te schrappen. Kinderen kunnen dan bij MAM’s een andere keus maken. (bij een vakantieplanning mag je een activiteit kiezen uit het ochtend- en middagprogramma)

Je gaat als volgt te werk:

Begin met het invullen van je naam en de eerste letter van je achternaam.
Kies de activiteit voor de dagen dat je aanwezig zullen zijn bij MAM’s.
Vul ook een tweede keuze in voor het geval dat de eerste keus vol is of door omstandigheden komt te vervallen.
Wanneer je iets wilt wijzigen vul je het formulier nogmaals volledig in. Klik hier om te zien wat je vriendjes hebben gekozen.

Team BSO MAM’s De Steenbeek