Kindcentrum De Diamant in Het Rooster officieel geopend


logosKindcentrum De Diamant in Het Rooster officieel geopend.

Apeldoorn, 26 oktober 2016 – Met de handen in de aarde. Zo, openden Wethouder Johan Kruithof en de kinderen van de Diamant in Het Rooster het nieuwe schoolgebouw in Zuidbroek. Met elkaar pootten zij plantjes die fungeren als zonwering voor het open en transparante gebouw dat vanaf de grote vakantie al in gebruik is voor opvang en onderwijs van kinderen. ‘Kinderen vinden makkelijker een prettige, eigen werkplek in dit transparante gebouw,’ zegt schoolleider Mark ter Horst. ‘Sfeervolle, eigentijdse zitplekken en een schone vloer stimuleren dat en zorgen voor een comfortabel en prettig gevoel.

Het unieke pand biedt alle mogelijkheden om voor elk kind een doorgaande ontwikkelingslijn van opvang naar optimaal onderwijs te realiseren. Het heeft doorkijkjes naar het centraal gelegen speellokaal en naar de split level gelegen atelierruimte. Kinderopvang en basisonderwijs zitten er onder één dak. “Voor ieder kind is er ruimte voor onderwijs, opvang, zorg en vrije tijd”, zegt Mariëlle Kuipers van MAM’s Kinderopvang, ‘Onze intensieve samenwerking heeft 1 missie en 1 visie voor de gehele organisatie. Zo ontstaat er een sluitend netwerk rondom kinderen, waardoor zij zich veilig en optimaal kunnen ontwikkelen.’

Multifunctioneel gebouw
Het flexibele onderwijs van PCBO De Diamant wordt door het multifunctioneel inzetbare gebouw optimaal ondersteund. Er zijn leerpleinen, stilteplekken, overlegruimtes, ateliers en een speellokaal. Doordat leerkrachten gebruik maken van al deze diverse inpandige ruimtes kan ieder kind optimaal onderwijs krijgen.

Duurzaam gebouw
Het gebouw heeft een natuurlijke zonwering. Om oververhitting en zonhinder tegen te gaan, zijn de oost-, zuid- en westgevels voorzien van een staalnet met klimplanten. Deze zijn bladverliezend. ’s Winters komt er dus veel licht en warmte binnen en ’s zomers het minst. De bloeiende en in de herfst verkleurende planten laten de kinderen de seizoenen ervaren. Er is veel daglicht. De gevels tussen de ramen bestaan voor een groot deel uit platen die licht doorlaten maar geen doorkijk hebben. Dat voorkomt een hoop kunstlichtgebruik.

Er is ook volop gedacht aan energiezuinigheid. De installatie is aangesloten op de zeer duurzame stadsverwarming. Die energie komt uit restwarmte van de dichtbij gelegen waterzuiveringsinstallatie. De ventilatie heeft warmteterugwinning en de zonnepanelen op het dak zorgen voor duurzame stroomopwekking.

Vernieuwend onderwijs
Ieder kind leert op PCBO De Diamant in Het Rooster op de manier die het beste bij hem of haar past. Rekening houdend met ieders leerstijl en passend bij behoeftes en capaciteiten. De school kent vier concepten: programmagericht onderwijs (PGO), ervaringsgericht onderwijs (EGO), ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO) en zelfsturend leren (Beemte). Ieder kind dat leert, krijgt uitgelegd waarom, met welk doel ze leren en hoe dit in te zetten. Nu, maar ook later. Positief. Met als doel te vertrouwen op je eigen talenten om te kunnen inzetten buiten de school, in de samenleving van nu en op elk kinds eigen pad later.

Een integraal Kindercentrum (IKC)
Een intensieve samenwerking voor een Integraal Kindcentrum (IKC) is tot stand gekomen met MAM’s Kinderopvang. Vanuit een gezamenlijke visie op de ontwikkeling van kinderen bieden Mam’s en De Diamant dagopvang, BSO en onderwijs aan kinderen van 0 tot 13 jaar. MAM’s sluiten aan op de drie concepten binnen de school: ervaringsgericht-, ontwikkelingsgericht- en programmagericht onderwijs en levert daarmee een wezenlijke bijdrage aan het wegnemen van de harde scheiding tussen kinderopvang en basisonderwijs.

MAM’s centrale manier van werken sluit hier in de basis al goed op aan. Kinderen leren en spelen binnen en buiten schooltijd in het IKC en kunnen hier hun talenten in de volle breedte ontwikkelen. Door kinderopvang in het gebouw op te nemen ontstaat een omgeving waarin de kinderen veel kunnen delen en soepel worden meegenomen in de geboden didactische visie.

Mam's Kinderopvang © 2021 | Disclaimer | Contact