Kinderen en natuur

 

Veldwerk Nederland schrijft het volgende over kinderen en natuur:

Kinderen hebben natuur nodig maar natuur heeft ook kinderen nodig. Dit wordt duidelijk gemaakt aan de hand van een bundeling wetenschappelijk onderzoek. Daaruit blijkt hoe belangrijk regelmatige natuurervaringen zijn voor kinderen. Gebrek hieraan kan zich uiten in minder emotioneel welbevinden, verminderde concentratie, slechtere motorische ontwikkeling en minder binding met de natuur. Bovendien leiden als kind opgedane natuurervaringen op latere leeftijd tot een positievere houding en gedrag ten opzichte van natuur en milieu.

Ook daarom gaat MAM’s zo veel mogelijk met de kinderen de natuur in!

Phi_0001

Mam's Kinderopvang © 2021 | Disclaimer | Contact