MAM ’s in de Stentor ; Kinderopvang houdt kin omhoog

Epe, vrijdag 1 maart 2013

Door de gewijzigde regelgeving in de opvang worden talloze kinderopvangorganisaties in Nederland in hun bestaan bedreigd. In Epe lijkt het zo’n vaart echter nog niet te lopen. „Maar we moeten wel goed blijven opletten. Stilzitten kunnen we niet.”

Ouders zouden met grote aantallen tegelijk hun contracten met kinderopvangorganisaties opzeggen sinds de overheidstoeslag per 1 januari fors is verlaagd of opgeheven. Bij de drie grootste kinderopvangorganisaties in Epe – KOM, Koppel en MAM’s – zijn die alarmbellen ook afgegaan, maar lijkt de nood geen levensbedreigende gevolgen mee te brengen.

Anja Elshof van Kinderopvang op Maat (KOM) herkent de problematiek in Epe. Haar organisatie kon echter op tijd inspelen op de situatie. „Wij hebben snel kunnen anticiperen op de ontwikkelingen, die landelijk inderdaad ineens heel hard gaan. Toen ik hier zes jaar geleden begon hadden we 28 mensen in dienst. Op het hoogtepunt waren dat er 72. Nu zijn het er nog 60. We hebben direct bezuinigingen doorgevoerd, groepen samengevoegd, iets gekort op de overhead en aflopende contracten niet verlengd. En aangezien we er bedrijfsmatig al goed voor stonden, hebben we onze zaken prima op orde. Al moeten we onze reserves ook aanspreken. Maar, stilzitten is geen optie in deze tijd.”

Op de hoede blijven vertaalt zich bij KOM in de kwaliteit van de dienstverlening bewaken en investeren in nieuwe initiatieven. Elshof: „Zo bieden we bijvoorbeeld sinds kort ook peutergym aan. We moeten blijven vernieuwen. In Epe hebben we een groot marktaandeel met drie kinderdagverblijven, zeven locaties voor buitenschoolse opvang en een peuterspeelzaal, maar we kunnen onze ogen niet sluiten voor de plaatselijke problematiek. De gemeente Epe vergrijst. Er worden hier weinig baby’s geboren. Jonge meiden die gaan werken, vinden in Epe moeilijk woonruimte, vertrekken daardoor naar Zwolle en Apeldoorn. Dat is iets om rekening mee te houden. In de leeftijdsgroepen van 0 tot 4 jaar merken we de gevolgen als eerste. Gelukkig hebben we als voordeel dat we hier in Epe al 25 jaar bestaan. De mensen weten ons te vinden.” Elshof constateert dat ouders de kinderopvang vooralsnog vooral gebruiken om te bezuinigen. „Ze stoppen niet helemaal met de opvang, maar besluiten bijvoorbeeld een dag minder opvang te nemen. Dan gaan ze de opvang zelf invullen, of vragen ze opa of oma. Hierin zien we de meeste terugloop in de vraag.”

Marian Kemper van Koppel spreekt ook over afname van vooral de opvanguren. „De vraag naar bso-uren neemt nog toe. Maar in de kinderopvang van 0- tot 4-jarigen is sprake van een afname, vooral doordat mensen een dagdeel in de week minder nemen inderdaad. Ja, we hebben daardoor afscheid van wat mensen in onze organisatie moeten nemen, maar in combinatie met het peuterspeelzaalwerk is dat beperkt gebleven. In totaal ging het om vier fte’s.” Ook Kemper ziet de vergrijzing van Epe als een oorzaak. „Maar de crisis speelt ook een rol. Mensen verliezen hun baan en hebben dan geen recht meer op de overheidstoeslag voor opvang. Overigens proberen wij op zulke zaken in te spelen door regelingen te treffen om die mensen tegemoet te komen in de kosten, zodat ze nog gebruik kunnen maken van de opvang. Ons vak wordt steeds meer een kwestie van meebewegen met de markt.”

Meebewegen. Het is een sleutelwoord in de kinderopvangwereld aan het worden. Flexibiliteit aan de dag leggen om aan de wensen van de afnemers, de ouders, te voldoen. Kemper: „In Heerde bieden wij nu bijvoorbeeld een flexibele opvang. Waarbij ouders per uur opvang kunnen inkopen. Geen uurtje-factuurtje, maar wel een variant daarop. In deze regio werken nu eenmaal veel mensen in bijvoorbeeld de zorg. Die mensen hebben er niets aan om per dag 10 uur opvang te krijgen. Wij proberen daaraan tegemoet te komen door ons zo goed mogelijk aan de vraag, die nu eenmaal verandert, aan te passen. In Heerde bieden wij zo’n flexibele opvang en dat loopt zeer goed, groeit hard.”

Blijven vernieuwen en de kwaliteit verbeteren is ook wat Koppel, dat vier kinderdagverblijven (waarvan een in Heerde), vier bso’s en negen peuterspeelzalen/ -opvangen in de gemeente Epe heeft, nastreeft. „We proberen steeds meer samenwerking met het reguliere onderwijs op poten te zetten. Peuters en kleuters op bepaalde momenten al eerder samen te laten gaan. Om zo een meer doorgaande lijn richting basisschool te maken. En het contact met de ouders onderhouden wordt steeds belangrijker. Ja, daartoe houd ik tegenwoordig zelfs een twitteraccount bij om zo de laatste ontwikkelingen op het gebied van de kinderopvang ook zichtbaar te houden.”

De derde grote kinderopvangorganisatie in de gemeente Epe is MAM’s Kinderopvang met een locatie in Epe en enkele vestigingen in Apeldoorn. Kira Ernst herkent de problemen niet, al heeft ze de landelijke tendens ook meegekregen. „Maar wij zijn ook pas 2,5 jaar geleden gestart en op dit moment nog steeds stijgend in het aantal kindplaatsen.” Ernst vervolgt: „Ook wij zien wel dat de hoeveelheid dagen die mensen afnemen nu iets minder wordt dan voorheen. Wij zijn daarom bezig met een peuterinstuif voor 3-plussers in kleuterklassen en met samenwerkingsverbanden met basisscholen. In Apeldoorn hebben wij onze eigen vestiging Sport en Avontuur.” Bang voor de toekomst als kleinste van de drie marktbespelers in Epe? „Nee, dat is een groot woord. We zijn alert. We blijven inspelen op de vraag van de ouders en staan in onze kracht met onze MAM’s kwaliteit. En daarnaast houden we de politieke besluiten nauwlettend in de gaten. Want ja, een gewaarschuwd mens telt voor twee.”

bron de stentor

Mam's Kinderopvang © 2019 | Disclaimer | Contact