Kinderopvangtoeslag aanvragen

Beste ouder(s) /verzorger(s),

Mogelijk ten overvloede, maar toch willen wij u nogmaals onderstaande ter kennisgeving doen toekomen:

1. Uitbetaling kinderopvangtoeslag door wetswijziging 1-rekeningnummer

Met ingang van 1 december 2013 wordt door de Belastingdienst het 1-bankrekeningnummer ingevoerd. Dit houdt in dat u voortaan nog maar op één rekeningnummer (op eigen naam) belastingteruggaven en toeslagen kunt ontvangen. De afdeling Toeslagen van de Belastingdienst gaat burgers hierover vanaf eind oktober verder informeren.

Voor ouders die nu hun kinderopvangtoeslag rechtstreeks laten overmaken naar MAM’s, gaat er dus het nodige veranderen. Wij zullen betreffende ouders hierover nog persoonlijk benaderen.

2. Vraag tijdig kinderopvangtoeslag aan in 2014

Het is aan te raden uw rekeningen van de kinderopvang in 2014 niet te lang te bewaren. Als u recht heeft op kinderopvangtoeslag vraag dit dan tijdig aan. Want met ingang van 2014 betaalt de Belastingdienst de toeslag vanaf de maand van aanvraag tot maximaal drie maanden ervoor. Dus maakt u vanaf januari 2014 gebruik van de opvang en vraagt u pas in juli 2014 de toeslag aan, dan zult u over de maanden januari tot en met april geen toeslag ontvangen.

Wie krijgt kinderopvangtoeslag?

U kunt kinderopvangtoeslag krijgen als:

  • u werkt, een opleiding volgt, een traject naar werk volgt of een inburgeringscursus. Dit geldt ook voor uw toeslagpartner.
  • uw kind naar een geregistreerde kinderopvang gaat

Lees meer over de voorwaarden bij Kan ik kinderopvangtoeslag krijgen?
Hoe werkt kinderopvangtoeslag?
Hoeveel kinderopvangtoeslag u krijgt, hangt af van uw inkomen en van het aantal kinderen dat naar de opvang gaat. Er geldt ook een maximumuurtarief. Lees meer bij Hoe werkt kinderopvangtoeslag?
Tot wanneer kan ik kinderopvangtoeslag aanvragen?
Vraagt u kinderopvangtoeslag in 2014 aan? U moet de toeslag aanvragen binnen 3 maanden na de maand waarin uw kind voor het eerst naar de opvang gaat. Wacht daarom niet te lang met aanvragen, anders loopt u kinderopvangtoeslag mis.
Voorbeeld
Uw kind gaat vanaf 10 april 2014 naar de kinderopvang. U moet dan uiterlijk 31 juli 2014 kinderopvangtoeslag aanvragen.
Aanvragen voor andere jaren

Wilt u toeslag aanvragen voor een ander jaar? Kijk dan eerst of u aan de voorwaarden voldoet bij:

Mam's Kinderopvang © 2021 | Disclaimer | Contact