Kinderopvangtoeslag buiten bezuiniging kindregelingen

03 september 2013

Het kabinet wil het aantal regelingen voor ouders met kinderen fors verminderen en tegelijk flink bezuinigen op het budget van de regelingen. De kinderopvangtoeslag blijft buiten de bezuiniging.

Van de huidige elf kindregelingen blijven er in het plan nog vier over: de kinderbijslag, het kindgebonden budget (een inkomensafhankelijke tegemoetkoming in de kosten van kinderen), de combinatiekorting (een fiscale tegemoetkoming voor de combinatie van werken en zorg voor kinderen) en de kinderopvangtoeslag. De overige regelingen voor kinderen worden samengevoegd met de vier genoemde regelingen of worden afgeschaft.

Minister Asscher van SZW heeft dinsdag het wetsvoorstel dat de vereenvoudiging en bezuiniging moet regelen naar de Tweede Kamer gestuurd. De bezuiniging van zo’n 800 miljoen euro – bijna tien procent van het budget van de betreffende regelingen – wordt gehaald uit een samenstel van maatregelen waaronder verhoging van het kindgebonden budget, verlaging van de kinderbijslag en afschaffing van de gratis schoolboeken en de ouderschapsverlofkorting.

Ruim negen op de tien huishoudens met kinderen gaat er dan ook door het plan in koopkracht op achteruit. Het kabinet volgt met het voorstel in grote lijnen het voorstel van het vorige kabinet.

Lees hier het wetsvoorstel.

Bron De branchevereniging Kinderopvang

Mam's Kinderopvang © 2021 | Disclaimer | Contact