Kinderziektes

Omgaan met zieke kinderen

Ziekte en medicatie

Wanneer mogen zieke kinderen naar MAM’s Kinderdagverblijf of de MAM’s Buitenschoolse opvang komen en wanneer moeten zij thuisblijven?

Bij verzuim door ziekte letten wij op het volgende aspecten:

 • Gezondheid en welbevinden van het kind
 • Gezondheid  van de andere kinderen
 • Personen met een verhoogd risico
 • Werking in praktijk
 • Gebruik van Medicijnprotocol

1. Gezondheid en welbevinden van het kind

Als het kind bij MAM’s Kinderopvang duidelijk merkbaar ziek wordt, en de MAM’s Specialist meent dat het kind medische hulp nodig heeft (dokter) of te ziek wordt geacht voor verblijf op het KDV/BSO, (koorts hoger dan 38 graden) dan moet de MAM’s Specialist de ouder(s)/verzorger(s) direct waarschuwen.
Bij twijfel of de ouder(s)/verzorger(s) ingelicht moeten worden geldt: neem bij twijfel altijd contact op met de ouders, neem geen risico!

Kinderen die zich niet lekker voelen hebben vaak behoefte aan extra aandacht. De meeste kinderen willen graag de meest vertrouwde persoon (één van de ouder(s)/verzorger(s)) om zich heen hebben. Soms kan inspanning voor het zieke kind teveel worden. In dit geval is het kind naar onze mening thuis beter op zijn plaats.

Ouders hebben de uiteindelijke verantwoordelijkheid om de kinderen te brengen. Wanneer overduidelijk is dat het niet meer verantwoordelijk is, kan MAM’s Kinderopvang de ouder(s)/verzorger(s) verplichten het kind op te halen of mee te nemen. In deze situatie zal MAM’s Kinderopvang geen verantwoordelijkheid meer kunnen of willen dragen voor het kind.

2. Gezondheid van de andere kinderen

Als een kind met een besmettelijke ziekte naar MAM’s Kinderopvang  komt, is het belangrijk goed na te gaan of de gezondheid van de andere kinderen in gevaar komt. Veel besmettelijke ziekten worden al overgedragen in de incubatietijd, zodat verwijdering van het zieke kind niet zinvol is. Denk aan ziektes zoals:

 • Verkoudheid
 • Waterpokken

Echter, wij zijn van mening dat het zinvoller is het kwetsbare kind tijdelijk thuis te houden. Overigens is het de verantwoordelijkheid van de ouder(s)/verzorger(s) om MAM’s Kinderopvang hiervan op de hoogte te houden.
Het is onze taak om opvoeders duidelijk te informeren over de op het KDV en BSO heersende besmettelijke ziekte.

3. Personen met een verhoogd risico

Personen met een verhoogd risico zijn:

 • Kinderen met een chronische ziekte of stoornis in de afweer. Risicoziektes zijn kinkhoest en RS-virus.
 • Bij zwangerschap is er een verhoogd risico op een miskraam en aangeboren afwijkingen bij het kind bij de volgende ziektes:

Rode hond en de 5e ziekte.
Indien deze ziektes zich bij u of uw kind openbaren, verwachten wij dat de ouders MAM’s Kinderopvang hier spoedig van op de hoogte stelt.

4. Werking in praktijk

Hoe werkt het thuishouden en wering van zieke kinderen op het kinderdagverblijf?
In het algemeen houd je een kind thuis wanneer:

 • Het kind zo ziek is dat het niet aan het normale dagprogramma kan meedoen. Het kind zal zich thuis beter op zijn/haar gemak voelen.
 • Het kind zoveel extra verzorging nodig heeft dat dit voor de MAM’s Specialisten niet uit te voeren valt zonder de andere kinderen tekort te doen.

Strikt medische redenen om een kind te weren voor verblijf bij MAM’s Kinderopvang zijn:

 • Waterige en/of bloederige diarree: KIDDI app zegt dat kinderen vaak te ziek zijn, weren gebeurt op advies van de GGD
 • Geelzucht: KIDDI app benoemt deze niet!
 • Open tuberculose: KIDDI app benoemt deze niet!
 • Difterie en polio:  KIDDI app benoemt deze niet!
 • Koorts boven de 38, 5 graden. Is een symptoom geen ziekte. Kind met koorts voelt zich meestal erg beroerd
 • Waterpokken, waarbij de blaasjes nog vochtig zijn: KIDDI app zegt dat wering niet noodzakelijk is, wél meldingsplicht bij 2 of meer gevallen binnen 2 weken
 • Krentenbaard, mits aantoonbaar behandeld: KIDDI app zegt dat wering kan bij veel/ernstige gevallen. Niet meer besmettelijk wanneer – droge blaasjes, – 2 dagen gestart met antibioticazalf/tabletten, wél meldingsplicht bij 2 of meer gevallen binnen 2 weken
 • Ontstoken ogen, mits aantoonbaar behandeld: KIDDI app zegt dat we niet hoeven te weren

Een ander punt dat geen medische noodzaak heeft, maar wel onze aandacht is hoofdluis.
Indien dit geconstateerd wordt door een van onze MAM’s Specialisten, worden de desbetreffende ouder(s)/verzorger(s) persoonlijk op de hoogte gebracht. De overige ouder(s)/verzorger(s) van de groep krijgen ook een algemene begeleidende brief mee, waarin staat uitgelegd hoe hoofdluis te behandelen is. Mochten de desbetreffende ouder(s)/verzorger(s) niet willen meewerken, dan verschaft MAM’s Kinderopvang zich het recht tot wering van het kind tot het hoofdluis vrij is.

 5. Gebruik van Medicijnprotocol

Medicijnengebruik, zie hiervoor het MAM’s Kinderopvang medicijnprotocol. De GGD heeft bepaalde richtlijnen die in ons eigen protocol verweven zitten.

Hieronder leest u de richtlijnen die MAM’s volgt ten aanzien van onderstaande ziektes

 

Mam's Kinderopvang © 2021 | Disclaimer | Contact