Koorts

Wat is het:

Koorts is een symptoom en geen ziekte op zich. De koorts geeft een signaal dat er iets anders in het lijf gaande is. Het is dan ook niet altijd verstandig om de koorts direct en veelvuldig te onderdrukken. De koorts is er niet voor niets. Omdat wij bij MAM’s Kinderopvang geen medische diagnose kunnen stellen, zullen wij dan ook nooit zelf een paracetamol of zetpil geven aan een kind. Een uitzondering zijn kinderen die op doktersvoorschrift paracetamol moeten krijgen (bijvoorbeeld bij een koortsstuip), hiervoor zullen ouders dan ook het medicijnformulier moeten ondertekenen.

Binnen MAM’s Kinderopvang hebben wij het beleid dat een kind met koorts niet op het kinderdagverblijf mag komen. Kinderen voelen zich ook vaak echt ziek als ze koorts hebben. Als grens hanteren wij 38,5 graden of hoger. Mocht de koorts gedurende de opvangdag opkomen, dan zullen wij ouders bellen met het verzoek om hun kind op te komen halen. Rond de 38 graden gaan wij overleggen en vanaf 38,5 graden moeten ouders hun kind opkomen halen. Uiteraard bekijken wij het per kind en overleggen dit met ouders; soms voelt een kind met een lichte verhoging zich al helemaal niet fijn of voelt een kind met 38,3 zich op zich nog best ok. Daarbij speelt de leeftijd van het kind ook nog een rol; hoe jonger het kind  met hoge koorts, hoe sneller wij ouders zullen bellen.

Het gebeurt vaak dat een kindje ’s ochtends thuis een zetpil krijgt en dan ’koortsvrij’ naar de opvang wordt gebracht. Is de zetpil uitgewerkt, dan stijgt de koorts weer en moeten de ouders alsnog hun kind komen halen. De vraag is of dit uiteindelijk voor het kind een prettige oplossing is. Dit verschilt ook weer per kind en per ouder. Wij zullen ouders hierin wel terug geven welke reactie of gedrag wij bij hun kind zien gedurende de dag.

Mam's Kinderopvang © 2021 | Disclaimer | Contact