Koorts

Binnen MAM;s kinderopvang hebben wij  het beleid dat een kind met koorts niet op het kinderdagverblijf mag komen. Als grens hanteren wij 38,5 graden of hoger. Het gebeurt vaak dat een kindje ’s ochtends thuis een zetpil krijgt en dan ’koortsvrij’ naar de opvang wordt gebracht. Is de zetpil uitgewerkt dan stijgt de koorts weer en moeten de ouders alsnog hun kind komen halen. Sommige kinderen krijgen dagelijks3 à 4 zetpillen over een periode van een paar weken.

Onze vraag is of het veelvuldig gebruik van paracetamol bij deze jonge kinderen gezondheidsproblemen kan geven.

Langdurig gebruik paracetamol

Hoogleraar geneesmiddeltoxicologie Geny Groothuis: “Sinds de vijftiende eeuw weten we dat als je maar genoeg van iets inneemt, alles giftig is, zelfs water. Paracetamol geldt als een onschuldige pijnstiller, maar iedereen weet ook dat een overdosis dodelijk kan zijn. Als je de juiste dosering gebruikt, is er niet zoveel aan de hand. Doe je dat niet, dan loop je risico’s: je hebt dan kans op leveren nierproblemen bij je kind.

Er gelden strikte regels voor hoeveel paracetamol een kind mag hebben en schadelijke effecten ontstaan al bij een relatief geringe overdosering. Bovendien wordt ontraden aan kinderen jonger dan 4 jaar langer dan twee dagen paracetamol te geven. Kinderen een paar weken lang dagelijks paracetamol geven, zou ik dus nooit doen.

Koorts niet voor niets

Daarnaast heeft een kind niet voor niets koorts. Uit onderzoek blijkt dat koorts waarschijnlijk meehelpt aan de bestrijding van virussen. Paracetamol bestrijdt pijn en koorts maar neemt de oorzaak er niet van weg. Je wordt er dus niet sneller beter van, je voelt je alleen tijdelijk wat beter. Je onderdrukt een signaal van het lichaam en loopt zo het risico dat je een signaal mist dat er iets mis is bij je kind. Voor baby’s die jonger zijn dan 4 maanden wordt sowieso aangeraden om als koorts langer dan een dag aanhoudt, de dokter te waarschuwen. Ik zou het kinderdagverblijf aanraden als ze constateren dat kinderen meerdere dagen paracetamol krijgen, de ouders voor te stellen contact met de huisarts op te nemen.”

Binnen MAM’s hanteren wij dan ook het beleid dat wij kinderen geen zetpil / paracetamol toedienen.

Mam's Kinderopvang © 2018 | Disclaimer | Contact
by Max