Krentenbaard

Krentenbaard is een huidinfectieziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie. De aandoening is onschuldig, maar wel zeer besmettelijk.

De eerste symptomen van krentenbaard ontstaan één tot drie dagen nadat iemand is besmet. Er ontstaat een uitslag op de huid die meestal op de hals of in het gezicht begint. Deze uitslag kan zich uitbreiden naar het gehele lichaam, maar meestal bevindt het zich vooral rond de neus en de mond. De uitslag bestaat in het begin uit bultjes en deze zullen later veranderen in blaasjes. Daarna gaan de blaasjes kapot en zal er pus uitkomen. Meestal gaat krentenbaard vanzelf over binnen een aantal weken.

Het is goed om krentenbaard te behandelen, omdat het dan sneller geneest en de kans op besmetting kleiner is. Hiervoor kunt u langs een arts gaan en hij zal in de meeste gevallen antibiotica voorschrijven. Dit gaat infecties tegen en zorgt ervoor dat het niet meer besmettelijk is. Op die manier kan verdere verspreiding worden tegengegaan. Vooral bij kinderen is een behandeling met antibiotica van groot belang, omdat zij erg gemakkelijk andere kinderen kunnen besmetten.

Krentenbaard komt vooral voor bij kinderen tussen de twee en de tien jaar oud. Krentenbaard bij volwassenen komt zelden voor, omdat er vaak al immuun voor zijn geworden.

Vanwege het hoge besmettingsgevaar zal MAM’s kinderen met krentenbaard kunnen verzoeken thuis te blijven. Op het moment dat de blaasjes zijn ingedroogd of wanneer gestart is met een antibioticum is het kind welkom binnen MAM’s.

Mam's Kinderopvang © 2018 | Disclaimer | Contact
by Max