Krentenbaard

Wat is het:

Krentenbaard is een huidinfectieziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie. De aandoening is onschuldig, maar wel zeer besmettelijk. Het komt vooral voor bij jonge kinderen.

Verschijnselen:

Symptomen bij kinderen zijn:

  • Er komen rode vlekken of bultjes in het gezicht, vooral bij de neus en de mond
  • De plekken kunnen ook op andere delen van het lichaam zitten
  • De bultjes worden blaasjes waar vocht in zit
  • Als de blaasjes open gaan, worden het natte plekken met gele korstjes
  • De plekken met blaasjes en plekken kunnen snel groter worden
  • De plekken kunnen pijn doen en jeuken

Het is goed om krentenbaard te behandelen, omdat het dan sneller geneest en de kans op besmetting kleiner is. Hiervoor kunt u langs een arts gaan en hij zal in de meeste gevallen antibiotica voorschrijven. Dit gaat infecties tegen en zorgt ervoor dat het niet meer besmettelijk is. Op die manier kan verdere verspreiding worden tegengegaan. Vooral bij kinderen is een behandeling met antibiotica van groot belang, omdat zij erg gemakkelijk andere kinderen kunnen besmetten.

Besmetting:

Besmetting vindt plaats door contact met het vocht uit de blaasjes en/of door hoesten of niezen. De tijd tussen besmet raken en het krijgen van blaasjes is 4 tot 14 dagen. De ontsteking begint soms op een plaats waar al een wondje zit (muggenbult, eczeem, waterpokken en schaafwondje).

Vanwege het hoge besmettingsgevaar en het ongemak voor de kinderen, zal MAM’s Kinderopvang ouders verzoeken kinderen met krentenbaard thuis te laten blijven. Op het moment dat de blaasjes zijn ingedroogd of wanneer gestart is met een antibioticum is het kind welkom binnen MAM’s.

Meldingsplicht:

Er geldt een meldingsplicht bij de GGD wanneer er twee of meer kinderen (of beroepskrachten)  binnen 2 weken krentenbaard hebben.

Mam's Kinderopvang © 2021 | Disclaimer | Contact