Vijfde ziekte

Wat is het:

De vijfde ziekte wordt door een virus veroorzaakt. Behalve bij zwangere vrouwen in het eerste trimester is het virus totaal ongevaarlijk. Zaak is om bij constatering van de vijfde ziekte, door de huisarts, overige ouders en beroepskrachten z.s.m. te informeren i.v.m. eventuele zwangerschappen.

Vooral kinderen, maar ook volwassenen kunnen de vijfde ziekte krijgen. Kinderen zijn er meestal niet ziek door.

Verschijnselen:

Symptomen bij kinderen zijn:

  • Kleine rode vlekjes in het gezicht
  • Wangen kunnen vuurrood worden
  • Soms koorts
  • Daarna verspreiden de vlekjes zich over het lichaam
  • Soms jeuken de vlekjes

Na een week  is de uitslag verdwenen, door stress, warmte, kou of zware inspanningen kan de uitslag in de weken erna nog even terugkomen. Volwassenen met de vijfde ziekte hebben vaak last van stijve handen en voeten, er kan pijn in de gewrichten optreden. Dit duurt 1 á 2 weken, volwassenen krijgen soms vlekjes. Volwassen personen die als kind reeds de vijfde ziekte hadden, zijn immuun voor het virus.

Besmetting:

De vijfde ziekte is licht besmettelijk. Wanneer een besmet persoon hoest of praat kan het virus zich verspreiden via kleine vochtdruppeltjes uit de keel- en neusholtes. Kinderen zijn besmettelijk in de week voordat zij ziek worden. Zodra de uitslag verschijnt, zijn ze niet meer besmettelijk. Tijdens de ziekte zal het virus dus niet meer overdraagbaar zijn.

Aangezien de ziekte enkel besmettelijk is wanneer de persoon nog niet ziek is, en het dus wellicht ook nog niet weet, mag het kind gewoon naar MAM’s Kinderopvang.

Meldingsplicht:

Er geldt een meldingsplicht bij de GGD wanneer er twee of meer kinderen (of beroepskrachten)  binnen 2 weken de vijfde ziekte hebben.

Mam's Kinderopvang © 2021 | Disclaimer | Contact