Waterpokken

Wat is het:

De waterpokken is een typische kinderziekte. Mensen die deze ziekte in hun kindertijd gehad hebben zijn levenslang immuun, anderen kunnen het zelfs op volwassen leeftijd nog krijgen. De waterpokken worden veroorzaakt door een virus dat tot de familie van de herpesvirussen behoort, namelijk het zoster-varicella-virus. Huiduitslag is het eerste kenmerkende verschijnsel. Voor zwangere vrouwen die nog geen waterpokken hebben gehad, kan dit virus gevaarlijk zijn voor de ongeboren baby.

Verschijnselen:

Symptomen bij kinderen zijn:

  • Koorts
  • Na 1 of 2 dagen ontstaan op de huid kleine  rode bultjes
  • De bultjes worden blaasjes die erg kunnen jeuken
  • De blaasjes worden korstjes
  • De blaasjes kunnen op het hele lichaam zitten
  • Ze zitten vooral op het lijf, het gezicht en tussen de haren
  • Soms zitten de blaasjes ook in de mond, dit kan pijnlijk zijn

De huiduitslag verspreidt zich van de romp naar het gezicht. De blaasjes kunnen erg jeuken om vervolgens na een aantal dagen in te drogen. De klachten duren ongeveer 10 dagen. Binnen MAM’s Kinderopvang staat het welbevinden van het  kind voorop. De MAM’s Specialist zal altijd het welbevinden van het kind voorop stellen en het recht behouden om ouders te bellen hun kindje te komen halen als zij het idee hebben dat het kind thuis beter af is.

Besmetting:

Waterpokken is een besmettelijke ziekte. Het virus wordt overgedragen door minuscule druppeltjes die het lichaam verlaten wanneer iemand niest of hoest. Al 2 dagen voordat de rode bultjes zichtbaar zijn op de huid, totdat de meeste blaasjes een korstje hebben, is het besmettelijk. Ook wanneer iemand anders dan de zieke in contact komt met het vocht uit de blaasjes kan deze het virus oplopen.

Nadat een kind besmet is door het virus breekt de ziekte niet meteen uit, dit zal pas 10 dagen tot drie weken later zijn.

Meldingsplicht:

Er geldt een meldingsplicht bij de GGD wanneer er twee of meer kinderen (of beroepskrachten)  binnen 2 weken de waterpokken hebben.

Mam's Kinderopvang © 2021 | Disclaimer | Contact