Waterpokken

De waterpokken is een typische kinderziekte. Mensen die deze ziekte in hun kindertijd gehad hebben zijn levenslang immuun, anderen kunnen het zelfs op volwassen leeftijd nog krijgen. De waterpokken worden veroorzaakt door een virus dat tot de familie van de herpesvirussen behoort, namelijk het zoster-varicella-virus. Huiduitslag is het eerste kenmerkende verschijnsel.

Waterpokken is een besmettelijke ziekte. Het virus wordt overgedragen door minuscule druppeltjes die het lichaam verlaten wanneer iemand niest of hoest. Ook wanneer iemand anders dan de zieke in contact komt met het vocht uit de blaasjes kan deze het virus oplopen.

Nadat een kind besmet is door het virus breekt de ziekte niet meteen uit, dit zal pas twee tot drie weken later zijn. De symptomen bij kinderen zijn over het algemeen licht te noemen, namelijk:

  • Koorts
  • Hoofdpijn
  • Huiduitslag

De huiduitslag verspreidt zich van de romp naar het gezicht. De blaasjes kunnen erg jeuken om vervolgens na een aantal dagen in te drogen. Binnen MAM’s staat het welbevinden van het  kind voorop. De MAM’s specialist zal altijd het welbevinden van het kind voorop stellen en het recht behouden om ouders te bellen hun kindje te komen halen als zij het idee hebben dat het kind thuis beter af is.

Mam's Kinderopvang © 2018 | Disclaimer | Contact
by Max