Inspectierapporten

Jaarlijks worden de wettelijke kwaliteitseisen in de kinderopvang getoetst door de GGD. Hierbij wordt o.a. gekeken naar het pedagogisch klimaat, het personeel en de groepen, de veiligheid en gezondheid. Van ieder inspectiebezoek ontvangt MAM’s een inspectierapport. Dit wordt tevens geplaatst in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

Lidmaatschap

MAM’s is lid van de branchevereniging voor ondernemers. Bekijk de website van de branchevereniging.

MAM’s is lid van BOINK (Belangenvereniging Ouders IN de Kinderopvang). Voor meer informatie kijkt u op BOINK.

Daarnaast hebben wij net als alle andere kinderopvangcentra de jaarlijkse GGD inspectie op kwaliteitseisen vanuit de Wet Kinderopvang. Voor meer informatie kijkt u op Het Besluit Kinderopvang en op Wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang.

Header-1-Small
Mam's-kinderopvang-Zelfdoen-creatief-5