Kwaliteit en leefstijl

Binnen MAM’s vinden wij kwaliteit en leefstijl een belangrijk thema. Om dit te borgen in onze organisatie hebben wij het MAM’s aanjagersteam in het leven geroepen. Dit team bestaat uit onze pedagogen de HR Adviseur en onze aanjagers.

In de afgelopen tijd zijn er door diverse collega’s activiteiten ingezet, die van toenemende en toegevoegde waarde zijn voor MAM’s. Activiteiten op het gebied van bewegen, voeding, muziek en cultuur. We vinden het belangrijk dat deze ‘aandachtsgebieden’ goed op elkaar worden afgestemd en dat deze ook in lijn zijn met de visie en het pedagogisch beleid van MAM’s. Hiervoor hebben wij ‘de MAM’s aanjager’ in het leven geroepen. Een aanjager is iemand die veel affiniteit en expertise heeft van een bepaald aandachtsgebied en ideeën aandraagt. Het is vooral iemand die anderen aanmoedigt. Graag stellen wij onze aanjagers aan u voor:

MAM’s Kinderopvang. Foto Rob Voss - www.robvoss.nl
lindsey

Voeding en duurzaamheid

Ik ben Lindsey Markus en aanjager voeding en duurzaamheid. Ik zie het als een uitdaging om kinderen bewust te maken van gezonde voeding. Een gezond voedingsaanbod is essentieel voor de ontwikkeling van een kind. Eetmomenten zijn een terugkerende activiteit op een dag en hebben onze aandacht bij MAM’s Kinderopvang. Wij bieden daarom een breed en gevarieerd aanbod. Zo komen kinderen in aanraking met verschillende smaken. Wij stimuleren kinderen om dingen uit te proberen en geven daarnaast ruimte om zelf te kiezen. Door kinderen op jonge leeftijd kennis te laten maken met gezonde voeding is de kans groter dat het op latere leeftijd de gezonde leefstijl zal aanhouden. Door kinderen mee te nemen naar waar het eten vandaan komt, hen te betrekken in het bereiden van voeding maar ook kennis te delen hoop ik hen nieuwsgierig te maken. Door op een laagdrempelige manier bezig te zijn met gezonde voeding merk ik dat kinderen bij ons juist dingen eten/proeven die zij thuis vaak eerder afslaan.

Kinderen zijn de toekomst, gaat het hen goed dan gaat het de wereld goed.

Op het gebied van duurzaamheid zet ik mij in om dit meer aandacht te geven binnen onze dagelijkse praktijk door kinderen hiervan bewust te maken en te zoeken naar mogelijkheden tot verduurzaming binnen MAM’s.

Gezonde voeding is belangrijk

Voeding heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in het beleid van MAM’s. Samen met ouders willen we immers het beste voor onze kinderen. We hebben een duidelijke visie wat voeding betreft en maken gezonde en bewuste keuzes hierin. We zorgen op de locaties voor gezond en vers eten en drinken voor alle leeftijden maar gaan verder dan dat. We willen kinderen leren wat gezond eten is door samen met ze het eten te bereiden, te koken en zelfs te kweken.

Bewegen

Mijn naam is Jelle van Dillen en ik ben aanjager bewegen binnen MAM’s Kinderopvang. Ik ben afgestudeerd aan het CIOS en heb als specialisatie coördinator sport, buurt en onderwijs.

Sporten en bewegen is belangrijk

Ik houd mij dan ook graag bezig met alles wat met bewegen te maken heeft. Daarbij kunt u denken het verzorgen van  bootcamp trainingen voor onze collega’s, samenwerkingen met verenigingen of organisaties. Maar vergeet ook de peutergym en de activiteiten op onze BSO niet! Daarnaast laat ik ook de allerkleinsten graag bewegen via het beweegprogramma: het nijntje Beweegdiploma.

Mijn missie

Meer en gestructureerde bewegingsactiviteiten op jonge leeftijd aanbieden, zodat kinderen plezier ervaren aan het bewegen. Niet alleen omdat het moet, maar omdat het ook leuk en leerzaam is. “Het bevorderen van sport en bewegen, zodat het in het DNA van kinderen gaat zitten.”

Ieder kind mag er zijn. Daarom wil ik beweegactiviteiten op een manier aanbieden dat kinderen op hun eigen niveau kunnen bewegen.  Niet alleen zelf, maar ook samen, om zo meer zelfvertrouwen bij kinderen te creëren.

MAM’s Kinderopvang. Foto Rob Voss - www.robvoss.nl
roger

Cultuur

Ik ben Roger Scholten. Na het volgen van de opleiding tot Intern Cultuur Coördinator opleiding van GIGANT ben ik de rol van aanjager op het gebied van cultuur gaan vervullen.

Vergroot je wereld met een rijk cultureel aanbod

Door kinderen met culturele activiteiten in aanraking te brengen, kunnen ze zichzelf op verschillende manieren uiten. Ze vergroten hun wereld en begrijpen deze beter. We koesteren hun aangeboren creativiteit en nieuwschierigheid. Om zo hun eigen talenten te ontdekken. Het gaat er namelijk niet om hoe intelligent je bent, maar hoe je intelligent bent (Howard Gardner). Laat kinderen verwonderen, een gevoel van trots en zelfvertrouwen laten ervaren met een twinkeling in hun ogen!

We werken samen met een aantal culturele partijen binnen Apeldoorn, om samen de cultuurbeleving te bevorderen. Daarnaast ga ik langs de vestigingen om teams en kinderen te inspireren met culturele activiteiten. Tevens organiseer ik overkoepelende culturele evenementen binnen MAM’s.

Muziek

Mijn naam is Annet Diderik en ik ben aanjager muziek. Ik ben muzikaal opgevoed en heb de opleiding docerend musicus en piano klassiek afgerond aan het conservatorium.

Muziek binnen MAM’s

Muziek speelt een grote rol in mijn leven. Binnen MAM’s ga ik ‘op reis’ langs de vestigingen met mijn muziekkoffer en gitaar en ga ik spelenderwijs muziek maken met en voor de kinderen.

Muziek speelt een grote rol in de algehele ontwikkeling van het jonge kind en kan de dagelijkse omgang makkelijker maken. Muziek stimuleert de motorische ontwikkeling, de taal-en spraakontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling en natuurlijk de muzikale ontwikkeling. Plezier staat in ieder geval voorop bij muziek!

Annet