MAM’s bussen pendelen bij Wild fair Wenum-Wiesel!


De 5 MAM’s bussen met achter het stuur de chauffeurs van SVA-Stichting Vrienden Autobussen- hebben zondag van 13.00 – 18.00 uur gependeld tussen het parkeerterrein en de Wildfair. Alle bezoekers stelden dit zeer op prijs. De charmante wijze waarop de chauffeurs de passagiers hielpen viel goed in de smaak. Zowel MAM’s als SVA zijn blij hun steentje te hebben bijgedragen aan dit geweldige evenement! De opbrengst van de Wildfair gaat nar de voedselbank in Apeldoorn.

De Wildfair wordt georganiseerd door de Soroptimstclub Apeldoorn. Zodra we weten wat de Wildfair heeft opgebracht laten we het u weten.

Mam's Kinderopvang © 2021 | Disclaimer | Contact