MAM's Canadalaan

Canadalaan 11, 7316 BV Apeldoorn
Tel: 055 - 522 50 85
E-mail: canadalaan@mamskinderopvang.nl
 .
LRK-Nummer Kinderdagopvang: 153386873
LRK-Nummer Buitenschoolse opvang: 295845843 

MAM’s Canadalaan

MAM’s Kinderopvang aan de Canadalaan in het centrum van Apeldoorn biedt dagelijks de ruimte aan kinderen in de leeftijd van 3 maanden- 13 jaar.

Het kinderdagverblijf biedt ruimte aan  kinderen in de leeftijd van 3 maanden tot 4 jaar. De kinderen worden in separate, horizontale groepen geplaatst. Voor de jongste kinderen van 3 mnd. tot 1,5 jaar heeft MAM’s een Babyloft, een aparte ruimte die geheel ingericht is om opvang te bieden aan kinderen van 3 mnd. tot 1,5 jaar. De leidsters op deze groep hebben een gecertificeerde opleiding tot babyspecialist gevolgd.

Daarnaast biedt de BSO plaats aan maximaal 60 kinderen per dag in de leeftijd van 4 tot 13 jaar.

MAM’s Kinderopvang vindt het belangrijk dat ouders niet alleen een keuze maken op basis van prijs en bereikbaarheid, maar zeker ook op basis van kwaliteit en pedagogisch beleid. Belangstellende ouders nodigen wij daarom van harte uit voor een rondleiding om het “Huis met de Kamers” echt te ervaren en het concept te voelen.

Ieder kind is welkom bij MAM’s Kinderopvang. We hebben een samenwerkingsverband met de Anne Frankschool. In samenwerking met de school waarborgt MAM’s Kinderopvang een doorlopende ontwikkelingslijn van kinderen.

In onze BSO halen we ook kinderen op van de KWS en de Parkenschool. Op onze locatie hebben het KDV en de BSO iedere dag een bus tot hun beschikking voor het maken van uitstapjes naar de “buitenkamer(s)”.

huiselijk

MAM’s Canadalaan is een huiselijk kinderdagverblijf, waar kinderen in horizontale groepen geplaatst worden. Zo werken we met een babyhuiskamer, dreumeshuiskamer en een peuterhuiskamer. Binnen de huiskamers is het ontwikkelingsmateriaal aangepast aan de leeftijd, tevens werken we met leeftijdsgespecialiseerde MAM’s Specialisten. Natuurlijk zijn er speelmomenten waarin alle deuren open staan en kinderen door het MAM’s huis de verschillende kamers kunnen ontdekken.

MAM’s is het verlengstuk van thuis. Door onze huiselijke inrichting en onze pedagogische visie, onderscheiden we ons binnen Apeldoorn en bieden we kinderen een tweede thuis. MAM’s Kinderopvang vindt het belangrijk dat ouders niet alleen een keuze maken op basis van prijs en bereikbaarheid, maar zeker ook op basis van kwaliteit en pedagogisch beleid. Belangstellende ouders nodigen wij daarom van harte uit voor een rondleiding, om onder het genot van een kop koffie, MAM’s te ervaren.

Kinderen binnen MAM’s Kinderdagverblijf verblijven in een vaste basisgroep, waarbij de leidster-kind-ratio is afgestemd op de leeftijd van de kinderen. Om pedagogische kwaliteit te kunnen garanderen is een aantal voorwaarden van essentieel belang:

 • Leidster – kind – ratioDe leidster – kind – ratio is afgestemd op het aantal kinderen dat er die dag zijn in de basisgroep en op de leeftijd van de kinderen. De kinderen worden door vaste MAM’s Specialisten opgevangen, die voor continuïteit zorgen en kinderen een veilig en vertrouwd gevoel geven.
 • Vast dagritmeRegelmaat en structuur geven jonge kinderen houvast, veiligheid en vertrouwen. We eten en drinken (volgens dagritmekaarten) op vaste momenten en de jonge kinderen slapen of rusten op vaste tijden. Deze activiteiten vinden plaats in steeds dezelfde en speciaal hiervoor ingerichte ruimtes.
 • Informatieoverdracht
  Informatieoverdracht tussen ouders en MAM’s specialisten is een wezenlijk onderdeel van het werk. Naast de mondelinge overdracht wordt er binnen MAM’s gewerkt met de MAM’s App. D.m.v. de MAM’s App geven wij u een kijkje in de dag van uw kind bij MAM’s door middel van een digitaal schriftje, foto’s of filmpjes. Meer informatie MAM’s App, vindt u hier.
 • Verzorgde omgeving
  Bij MAM’s werken we in een verzorgde omgeving, dit houdt in dat materialen en spullen een vaste plek hebben, aangegeven door foto’s. Dit schept zowel voor kinderen als MAM’s Specialisten structuur. Werkjes van kinderen hangen op een vaste plek in de huiskamer, zodat kinderen deze aan het einde van de dag aan ouders kunnen laten zien.
 • Voorbereide omgeving
  Bij MAM’s werken we met een voorbereide omgeving, kinderen worden uitgedaagd om te spelen en te onderzoeken. Materialen worden op speeltijden aantrekkelijk klaargelegd voor kinderen en de MAM’s Specialist waarborgt dat alle kinderen met de materialen kunnen omgaan. Naast het aanbieden van materialen bestaat de voorbereide omgeving uit een warm ontvangst tijdens haal- en brengmomenten in de ochtend met muziek en kaarsjes.
 • Meespelen
  Bij MAM’s vinden we het van belang dat de MAM’s Specialisten meespelen met de kinderen. Zo kunnen de Specialisten de ontwikkeling van de kinderen observeren en uitdaging bieden in het spel. Door het meespelen neemt een kind de MAM’s Specialist mee in zijn wereld en de MAM’s Specialist kan hierdoor nog beter aansluiten bij de belevingswereld van het kind. Tevens zorgt meespelen voor een stuk veiligheid voor kinderen.

Waarom MAM’s Kinderopvang

Binnen MAM’s spreken we bij het concept ‘Huis met de Kamers’ van basisgroepen in plaats van basisgroepen bij een activiteitengerichte inrichting van verschillende ruimtes onder 1 dak.

Binnen MAM’s kiezen wij voor verschillende kamers, die gebruikt worden door de kinderen en hun MAM’s Specialist (uit hun eigen basisgroep). Voorbeelden zijn: Theater, kinderkookcafé, creatieve ruimte enz. Kleine activiteiten kunnen worden gedaan in de verschillende hoeken, waarin de individuele, vrije keuze voor kinderen (autonomie) centraal staat. Het is een aanvulling op ons werken met kinderen in de basisgroepen.

Op onze site kunt u foto’s en filmpjes bekijken om een impressie te zien van MAM’s Kinderopvang.

In het LRK, Landelijk Register Kinderopvang, worden alle kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders geregistreerd, die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang. Ouders hebben vanaf 1 januari 2011 alleen recht op kinderopvangtoeslag als ze gebruik maken van kinderopvang die in het LRK staat.

Nieuwsgierig? Graag leiden we u rond op deze nieuwe MAM’s vestiging. Van harte nodigen we u uit om een afspraak met ons te maken zodat we u persoonlijk de vestiging kunnen laten ervaren.

U kunt ons bereiken op: tel: 055 – 522 50 85, e-mail: canadalaan@mamskinderopvang.nl.

U kunt uw kind(eren) opgeven via het inschrijfformulier.

We kijken ernaar uit u en uw kind(eren) te ontmoeten!

 

Met vriendelijke groet MAM’s Experts

logo MAM's (Custom)

 

 

Mam's Kinderopvang © 2021 | Disclaimer | Contact