Babyloft

De baby in de hoofdrol, bij MAM’s Babyloft!

MAM’s Kinderopvang baby expertise

MAM’s Kinderopvang is onderscheidend en uniek in de baby opvang . Graag nemen wij u mee in de wijze waarop dit zichtbaar en voelbaar is binnen MAM’s.

MAM’s Kinderopvang is een organisatie waarin het kind centraal staat. De omgeving, de MAM’s specialisten en alle andere betrokkenen hebben met elkaar het voornaamste doel om een veilige, rijke en huiselijke omgeving te bieden aan kinderen. MAM’s is zich bewust van de kwetsbaarheid van een baby en past de omgeving voor het jonge kind zo goed mogelijk aan hierop , zodat baby’s zich veilig en uitgedaagd voelen, het spectrum voor optimale ontwikkeling.

MAM’s Babyloft:
MAM’s Kinderopvang aan de Canadalaan beschikt over de MAM’s Babyloft.

De Babyloft is gevestigd in een aparte vleugel van MAM’s Kinderopvang, waarin de baby centraal staat en wordt omringd door liefde, aandacht en goede begeleiding van de MAM’s babyspecialist.

MAM’s Babyspecialisten:
Pedagogisch medewerkers krijgen binnen hun basisopleiding helaas weinig expertise mee met betrekking op baby’s, terwijl dit nou juist de meest kwetsbare doelgroep is.

Binnen MAM’s Kinderopvang zijn we ons bewust van dit gegeven en om deze reden wordt er op de babygroep alleen gewerkt met MAM’s babyspecialisten.

Naast dat bij alle MAM’s babyspecialisten de passie en liefde bij het jonge kind ligt, zijn alle baby specialisten binnen MAM’s gediplomeerd baby specialist. Allen hebben een opleiding gevolgd waarin ze hebben geleerd hoe zij iedere baby zo goed mogelijk kunnen begrijpen en begeleiden. In deze opleiding staan zowel praktische ervaring als theoretische kennis centraal. Daarnaast zijn de babyspecialisten getraind op het gebied van nauwkeurige observaties, deskundige analyse en oefening op het gebied van het interpreteren van signalen van baby’s. Al deze kennis en ervaring zorgen er voor dat MAM’s baby specialisten voldoende handvatten hebben om voor baby’s binnen MAM’s iets bijzonders te betekenen.

MAM’s Kinderopvang is er trots op om zich een specialistisch kinderdagverblijf te noemen met leidsters  voorzien van een officieel gecertificeerde opleiding tot babyspecialist. Daarnaast worden alle MAM’s babyspecialisten regelmatig gecoacht door onze speciaal opgeleide babycoaches.

In de Babyloft komen zowel de dagelijkse verzorging door MAM’s baby specialisten én baby expertise uit verschillende hoeken samen. Vanuit de MAM’s Babyloft werkt MAM’s samen met verschillende externe partijen. Op deze wijze kan MAM’s Kinderopvang ouders doorverwijzen naar samenwerkende collega’s met expertise op een bepaald gebied.

De MAM’s Babyloft heeft  huiskamers waarin dagelijks baby’s worden opgevangen in de leeftijd van 3 maanden tot 1,5 jaar. In deze ruimtes zijn er bewuste pedagogische keuzes gemaakt in het omgaan met baby’s. Zo zijn de ruimtes van MAM’s bewust ingericht met materialen;
Op elke baby groep is een bank of comfortabele stoel aanwezig, waarop de MAM’s babyspecialisten in rust een voedingsmoment kunnen aanbieden aan baby’s. MAM’s ziet het voedingsmoment met een baby als een intiem moment, waarin er continu contact is tussen de baby en de MAM’s specialist. Op deze manier  voelt de baby zich veilig en geborgen. Deze momenten vindt MAM’s essentieel voor het opbouwen van de band tussen de baby en de MAM’s specialist.
MAM’s maakt geen gebruik van boxen. MAM’s vindt het van groot belang dat baby’s de ruimte kunnen onderzoeken zonder hier beperkt in te worden. MAM’s gebruikt matten waarop baby’s kunnen liggen, rollen en tijgeren (totdat hun reikwijdte verder gaat en ze kunnen kruipen over de groep.) Deze matten zijn niet te dik en van speciaal materiaal gemaakt, waardoor baby’s contact blijven maken met de grond en niet wegzakken in een mat.

MAM’s maakt gebruik van Leander wiegen. Deze wiegen zijn speciaal gemaakt voor het jongste kind en draait om zijn eigen as. Op deze wijze wiegen jonge kinderen rustig voorzichtig in slaap of komen tot rust. De Leander wieg is geschikt voor baby’s tot 6 maanden en staan bekend om het zweverige gevoel dat baby’s ook hebben ervaren in de buik van hun moeder.

MAM’s kiest bewust materialen die passend zijn voor de ontwikkeling van baby’s. Een baby tot 6 maanden heeft genoeg aan maximaal 3 materialen in zijn omgeving waar hij/zij met de hand bij kan. Deze materialen op de babygroep zijn verschillend van structuur, vorm en materiaal, zodat ze alle zintuigen prikkelen.

Mam's Kinderopvang © 2021 | Disclaimer | Contact