MAM's De Bouwhof

Nijenbeek 8, 7339 KP Ugchelen,
Tel: 055 - 303 31 26
E-mail: ugchelen@mamskinderopvang.nl
LRK-Nummer Kinderdagopvang: 214621078

MAM’s De Bouwhof

MAM’s Concept:

MAM’s Kinderopvang De Bouwhof start vanaf 2 september 2019 met het MAM’s Mini College voor kinderen van 2 tot 4 jaar.

MAM’s biedt een voorbereide omgeving waarbij peuters zich spelenderwijs en in hun eigen tempo kunnen ontwikkelen. Op het Mini college krijgen de kinderen meer uitdaging in hun ontwikkeling. Binnen deze groep krijgt het kind de mogelijkheden om zichzelf te gaan ontwikkelen, zijn verworven functies te ontwikkelen. Daarnaast geven wij in samenwerking met de school het kind vanaf 3 jaar de gelegenheid om te oefenen in de onderbouw van de school. Er gaat een MAM’s Specialist mee naar de onderbouw om de peuters rustig te laten wennen met een vertrouwd persoon. Kinderen worden op deze manier voorbereid op de basisschool. Zij raken bekend met het klaslokaal, het dagritme, de leerkrachten, de klasgenootjes en de manier van werken.

  • De openingstijden van het minicollege MAM’s De Bouwhof zijn:
    maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8:30-14:15
    woensdag: 8:30-12:30

Kinderen in de leeftijd van 3 tot 6 jaar zitten in een belangrijke leeftijdsfase, dit is direct de reden om in te zetten met hooggekwalificeerd personeel. De MAM’s Specialist is een gids of begeleider wiens taak het is om het jonge kind te ondersteunen in zijn of haar proces van zelfontwikkeling. Zij/hij is vooral een waarnemer, onopvallend maar zorgvuldig toezicht houden op de ontwikkeling van elk kind. Wij herkennen en interpreteren de behoeften van elk kind.

MAM’s Visie:

Elk kind is in onze ogen uniek. Ieder met eigen talenten en capaciteiten.

Ieder kind ontwikkelt zich in zijn of haar eigen tempo. Door betekenisvolle activiteiten en een prikkelende, afgestemde omgeving aan te bieden, waarin een kind aangezet wordt tot ‘het zelf doen’, zal het kind zich competent voelen. In combinatie met de juiste begeleiding in een sfeer van vertrouwen en veiligheid kunnen kinderen zich ontplooien, samen leren, spelen en zorg dragen voor elkaar en de omgeving.

Beroepskracht- kind- ratio:

De beroepskracht-kind-ratio is afgestemd op het aantal kinderen dat er die dag is in de basisgroep en op de leeftijd van de kinderen. De kinderen worden door vaste MAM’s Specialisten opgevangen, die voor continuïteit zorgen en kinderen een veilig en vertrouwd gevoel geven.

Informatieoverdracht:

Informatieoverdracht tussen ouders en MAM’s Specialisten is een wezenlijk onderdeel van het werk. Naast de mondelinge overdracht wordt er binnen MAM’s gewerkt met de MAM’s App. D.m.v. de MAM’s App geven wij u een kijkje in de dag van uw kind bij MAM’s door middel van een digitaal schriftje, foto’s of filmpjes. Meer informatie MAM’s App, vindt u hier.

Groepsindeling:

MAM’s Mini College biedt ruimte aan 16 kinderen per dag in de leeftijd van 2 tot 4 jaar en beschikt over een verticale groep. Dit betekent dat kinderen binnen een bepaalde leeftijdscategorie bij elkaar in een groep zitten.

Waarom:

Binnen het MAM’s Mini College spreken we bij het concept ‘huis met de hoeken’ van basisgroepen in plaats van stamgroepen bij een activiteitengerichte inrichting van verschillende plekken onder één dak.

Binnen MAM’s Kinderopvang kiezen wij voor verschillende hoeken en ruimtes, die gebruikt worden door de kinderen en hun MAM’s Specialist (uit hun eigen basisgroep). Voorbeelden hiervan zijn: een bibliotheek, snoezelruimte, speelhoek en kleine activiteitenhoeken, waarin de individuele, vrije keuze voor kinderen (autonomie) centraal staat.

Prijs en kwaliteit:

MAM’s kijkt kritisch naar de verhouding tussen prijs en kwaliteit. Wilt u de prijzen en verschillende varianten opvang van MAM’s Kinderopvang bekijken? Klik dan hier.

Nieuwsgierig?

Dan is het tijd om MAM’s Kinderopvang De Bouwhof te ontdekken, intens te beleven en te genieten.

Graag vertellen we u meer over MAM’s Kinderopvang, locatie De Bouwhof. Wilt u een afspraak maken of heeft u vragen? Mail gerust naar ugchelen@mamskinderopvang.nl.

U en uw kinderen zijn van harte welkom!

MAM’s Kinderopvang De Bouwhof, een ervaring rijker!

 

Hartelijke groet,

Namens het team van MAM’s De Bouwhof

Nijenbeek 8, 7339 KP Ugchelen

Tel: 055 – 3032253

E-mail: ugchelen@mamskinderopvang.nl

Mam's Kinderopvang © 2019 | Disclaimer | Contact