MAM’s De Bouwhof VSO en BSO

MAM’s VSO en BSO zijn vanaf 1 augustus 2020 geopend

U kunt uw kind(eren) al wel aanmelden via het inschrijfformulier op onze site. Het LRK nummer BSO volgt z.s.m.

MAM’s Voorschoolse opvang (VSO):

De VSO begint om 07.30 uur en eindigt als PCBO De Bouwhof aanvangt. Tijdens de VSO hebben de kinderen de gelegenheid om rustig wakker te worden, en gezellig te ontbijten en nog wat te spelen. De MAM’s Specialist brengt het kind naar de klas als de school start.

MAM’s Buitenschoolseopvang (BSO):

De MAM’s BSO is er voor kinderen van 4 tot ongeveer 13 jaar. Na schooltijd breekt het moment aan om van vrije tijd te genieten. Wij zijn een BSO die nadrukkelijk tegemoetkomt aan de groeiende zelfstandigheid van het kind door voortdurend een gevarieerd aanbod aan activiteiten te bieden. Ons uitgangspunt is, dat de kinderen zelf zoveel mogelijk kunnen kiezen wat ze willen gaan doen en mee mogen denken met de maandelijkse activiteiten planningen. Ze geven tenslotte invulling aan hun vrije tijd. Ons ‘huis met de hoeken’ is zo ingericht, dat we tegemoetkomen aan de diverse talenten van kinderen o.a.: ontdekken, knutselen, vrij spel, natuur ervaren, spelen of heerlijk sporten en bewegen. Dit kan op locatie zijn, maar ook in een zogenaamde buitenkamer elders. Voor meer informatie over ons aanbod in de BSO verwijzen wij u naar onze website: www.mamskinderopvang.nl daar vindt u onder de button ‘kiesbord‘ alles wat er aan de kinderen aangeboden wordt.

MAM’s sluit aan op de sluitingstijden van de school en sluit om 18.15 uur. Tijdens de schoolvakanties zijn wij de gehele dag open.

Mam's Kinderopvang © 2021 | Disclaimer | Contact