MAM’s De Diamant

Het Rooster

MAM’s De Diamant in het Rooster, Zuidbroek
Adres: ntb
Tel: 055 -355 0688
Email: dediamant@mamskinderopvang.nl

MAM’s ontwikkelt een uniek Integraal Kindcentrum (IKC) voor kinderen van 0 tot 13 jaar in samenwerking met PCBO De Diamant in de wijk Zuidbroek. Vanuit een gezamenlijke visie op ontwikkeling van kinderen zullen MAM’s en De Diamant in Het Rooster vanaf eerste kwartaal 2016 dagopvang, BSO en onderwijs aanbieden. Medio dit jaar zal gestart worden met de bouw van een innovatief en eigentijds pand waarin MAM’s en De Diamant zich huisvesten. Deze nieuwbouw draagt eraan bij om een vernieuwend concept neer te zetten waarbij geen sprake meer is van een harde scheiding tussen kinderopvang en basisschool.

Het IKC wat MAM’s in samenwerking met De Diamant zal vormen ,heeft één missie en één visie voor de hele organisatie. MAM’s zal aansluiten op de drie onderwijsstromingen binnen de school: ervaringsgericht-, ontwikkelingsgericht- en programma gestuurd onderwijs. MAM’s huidige manier van werken sluit hier in de basis al goed op aan. Kinderen leren en spelen binnen en buiten schooltijd in het IKC en kunnen hier hun talenten in de volle breedte ontwikkelen.

Het kinderdagverblijf van MAM’s biedt plaats aan kinderen in de leeftijd van 0 – 3 jaar, allen beschikken daarbij over een eigen stamgroepruimte. Kinderen vanaf 3 jaar integreren samen met hun MAM’s specialist in de onderbouw van de school. Deze MAM’s specialist is PABO-geschoold en werkt vanuit een vaste ruimte in de school nauw samen met de leerkrachten binnen de onderbouw. Gezamenlijk wordt het lesaanbod vastgesteld en de omgeving ingericht. Dit alles vanuit een huiselijke inrichting zoals u dit van MAM’s gewend bent.

Grote, open ruimtes met een scala aan mogelijkheden met betrekking tot verschillende ontwikkelingsgebieden zorgen voor een hoogstaand pedagogisch-didactisch aanbod, daarbij zetten wij bekwame goed samenwerkende collega’s in en er ontstaat een leerrijke omgeving waar voor deze doelgroep van alles te ontdekken en te leren valt.

Uitgangspunt binnen de BSO is dat kinderen zelf een keuze hebben in wat ze gaan doen. BSO is tenslotte vrije tijd. Het ‘huis met de kamers’ is zo ingericht dat er tegemoet gekomen wordt aan diverse talenten en interesses: verkleedpartijtje met vriendinnen, knutselen, kokkerellen in het kinderkookcafé, spelen op de computer of gewoon lekker hangen in de chillroom.

Diamant Proost - MAM's

Ook buitenspelen hoort tot de mogelijkheden, kortom: de vrijheid en keuze is aan de kinderen.
MAM’s BSO en De Diamant richten hun ruimtes gezamenlijk in, zodat deze zowel voor onderwijs als BSO uitdagend en geschikt zijn ingericht. Ruimte heeft invloed op het gedrag van kinderen. Heel belangrijk in onze MAM’s visie is dat we de beschikking hebben over meerdere ruimtes/activiteitenplekken, waardoor kinderen in kleinere groepen (onder begeleiding van een MAM’s specialist in de eigen stamgroep) kunnen spelen/werken.

MAM’s en De Diamant laten kinderopvang en onderwijs naadloos in elkaar overlopen. MAM’s gaat er vanuit dat kinderen het beste en meeste leren als ze intrinsiek gemotiveerd zijn. Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en leergierig. MAM’s creëert daarom een omgeving die daartoe uitnodigt en bij dit principe aansluit. Kinderen zijn reeds op jonge leeftijd competent en kunnen vaak meer dan volwassenen denken. MAM’s geeft hen daartoe alle mogelijkheden!

Voor meer informatie kunt u ons mailen op dediamant@mamskinderopvang.nl of bellen op 06 – 355 06 88. Graag verwijzen u naar de website van De Diamant voor meer informatie de school www.diamant.pcboapeldoorn.nl .

Wij kijken ernaar uit u en uw kind(eren) te mogen ontmoeten!

Hartelijke groeten,

MAM’s Kinderopvang & De Diamant
Mam's Kinderopvang © 2021 | Disclaimer | Contact