MAM's De Steenbeek

Hoenderloseweg 4, 7339 GH te Ugchelen,
Tel: 055 - 303 31 26
E-mail: ugchelen@mamskinderopvang.nl
LRK-Nummer Buitenschoolse opvang: 132042162

MAM’s De Steenbeek

MAM’s Concept:

MAM’s Kinderopvang De Steenbeek staat voor ontwikkelingsgerichte kinderopvang voor de kinderen van groep 3 t/m 8 die vanuit de Touwladder in het ‘van origine genoemde pand De Steenbeek’ tijdelijk verblijven.

Dagelijks bieden wij, 52 weken per jaar, een passende en uitdagende speel – en leeromgeving voor kinderen aan, waarin zij met liefde en vakkennis worden begeleid, waar oog is voor hun talenten.

MAM’s Kinderopvang De Steenbeek sluit aan bij uw opvoeding en is een vergroting van de leefwereld van uw kind. MAM’s realiseert samen met u als ouder(s)/verzorger(s) en PCBO De Touwladder een samenhang tussen voorschoolse en naschoolse ontwikkeling van kinderen afgestemd op ieders talent.

MAM’s Visie:

Elk kind is in onze ogen uniek. Ieder met eigen talenten en capaciteiten.

Ieder kind ontwikkelt zich in zijn of haar eigen tempo. Door betekenisvolle activiteiten en een prikkelende, afgestemde omgeving aan te bieden, waarin een kind aangezet wordt tot ‘het zelf doen’, zal het kind zich competent voelen. In combinatie met de juiste begeleiding in een sfeer van vertrouwen en veiligheid kunnen kinderen zich ontplooien, samen leren, spelen en zorg dragen voor elkaar en de omgeving.

De samenhang tussen voorschoolse en naschoolse ontwikkeling:

MAM’s Kinderopvang De Steenbeek streeft naar de ideale samenhang waarin kinderen naadloos kunnen bewegen van school naar opvang en naar huis. In welke volgorde dan ook.

MAM’s geeft invulling aan deze samenhang door samen met ouder(s)/verzorger(s) en De Touwladder afstemming te creëren. In onze samenwerking met PCBO De Touwladder maken wij hiervoor afspraken op organisatorische en inhoudelijke aspecten, waaronder de dagelijkse overdracht van de kinderen. Wij beschouwen ons medeverantwoordelijk voor de samenhang tussen schoolse en naschoolse ontwikkeling.

MAM’s Voorschoolse opvang (VSO):

De VSO begint om 07.30 uur en eindigt als PCBO De Touwladder aanvangt. Tijdens de VSO hebben de kinderen de gelegenheid om rustig wakker te worden, en gezellig te ontbijten en nog wat te spelen. De MAM’s Specialist brengt het kind naar de klas als de school start.

MAM’s Buitenschoolseopvang (BSO):

De MAM’s BSO is er voor kinderen van 4 tot ongeveer 13 jaar. Na schooltijd breekt het moment aan om van vrije tijd te genieten. Wij zijn een BSO die nadrukkelijk tegemoetkomt aan de groeiende zelfstandigheid van het kind door voortdurend een gevarieerd aanbod aan activiteiten te bieden. Ons uitgangspunt is, dat de kinderen zelf zoveel mogelijk kunnen kiezen wat ze willen gaan doen en mee mogen denken met de maandelijkse activiteiten planningen. Ze geven tenslotte invulling aan hun vrije tijd. Ons ‘huis met de hoeken’ is zo ingericht, dat we tegemoetkomen aan de diverse talenten van kinderen o.a.: ontdekken, knutselen, vrij spel, natuur ervaren, spelen of heerlijk sporten en bewegen. Dit kan op locatie zijn, maar ook in een zogenaamde buitenkamer elders. Voor meer informatie over ons aanbod in de BSO verwijzen wij u naar onze website: www.mamskinderopvang.nl daar vindt u onder de button ‘kiesbord‘ alles wat er aan de kinderen aangeboden wordt.

MAM’s sluit aan op de sluitingstijden van de school en sluit om 18.15 uur. Tijdens de schoolvakanties zijn wij de gehele dag open.

Aanmelden:

Kinderen die op basisschool De Touwladder zitten in groep 3 t/m 8, zijn ze van harte welkom bij MAM’s Kinderopvang De Steenbeek.  Wilt u er zeker van zijn dat uw kind geplaatst wordt op de dag(en) dat het u past, dan is het belangrijk u tijdig in te schrijven. Dit kan via onze website www.mamskinderopvang.nl. Na het verstrekken van uw gegevens zult u per ommegaande een elektronische bevestiging ontvangen van uw aanmelding. Wij nemen vervolgens op korte termijn contact met u op voor het maken van een afspraak voor een rondleiding. Hierna volgt een mogelijk intakegesprek met u en uw kind(eren).

Voor meer informatie en of vragen kunt u ons altijd mailen: ugchelen@mamskinderopvang.nl.

MAM’s Kinderopvang De Steenbeek is ontstaan uit de passie voor het zich ontwikkelende kind. Het is een prachtig concept waarin kinderen tot hun recht komen. Echt een MAM’s naar ieders hart.

Wij zijn gevestigd aan de Hoenderloseweg 4, 7339 GH te Ugchelen.

Nieuwsgierig?

Dan is het tijd om MAM’s Kinderopvang De Steenbeek te ontdekken, intens te beleven en te genieten.

Graag vertellen we u meer over MAM’s Kinderopvang, locatie De Steenbeek. Wilt u een afspraak maken of heeft u vragen? Mail gerust naar ugchelen@mamskinderopvang.nl.

U en uw kinderen zijn van harte welkom!

MAM’s Kinderopvang De Steenbeek, een ervaring rijker!

Hartelijke groet,

Namens het BSO team van MAM’s De Steenbeek

MAM’s ontwikkelt een nieuw Integraal Kindcentrum (IKC) voor kinderen van 0 tot 13 jaar in samenwerking met PCBO De Touwladder en PCBO De Bouwhof in de wijk Ugchelen. Vanuit een gezamenlijke visie op ontwikkeling van kinderen biedt MAM’s samen met school dagopvang, BSO en onderwijs. Vanaf 30 augustus 2021 opent MAM’s Ugchelen de deuren en gaan we van start. Het is een relatief vernieuwd concept, waarbij kinderopvang en basisschool nauw met elkaar samenwerken.

Nieuw 2021- reserveer vast u plekje

Mam's Kinderopvang © 2021 | Disclaimer | Contact