MAM’s en Vaccinaties/Inentingen

Weerstand tegen infectieziekten kan behalve door het doormaken van de ziekte ook worden opgebouwd door vaccinatie. Bij vaccinatie worden verzwakte of dode ziekteverwekkers of onderdelen daarvan in het lichaam gebracht, meestal door middel van een injectie. Als reactie daarop gaat ons lichaam antistoffen aanmaken. Deze antistoffen beschermen ons als we met de echte, levende ziekteverwekker in aanraking komen. Tegen sommige ziekten moet meerdere malen worden ingeënt om voldoende antistoffen aan te maken. Ook is het soms nodig om de inenting na een aantal jaren te herhalen. Helaas bestaat er nog niet tegen alle infectieziekten een vaccin.

Rijksvaccinatieprogramma

In Nederland wordt in het kader van het ‘Rijksvaccinatieprogramma’ aan alle kinderen gratis vaccinatie aangeboden tegen een aantal infectieziekten die ernstig kunnen verlopen. De ent administratie roept de kinderen hiervoor automatisch op. Vaccinaties vinden plaats op het consultatiebureau, de GGD of in uitzonderingsgevallen bij de huisarts. Kinderen die, om welke reden dan ook één of meer vaccinaties hebben gemist, kunnen in de meeste gevallen de gemiste inentingen later inhalen.

Ondanks het feit dat in Nederland meer dan 95% van de kinderen deelneemt aan het Rijksvaccinatieprogramma, komen er incidenteel gevallen of soms epidemieën voor van kinkhoest, mazelen en polio. Als een dergelijk ziektegeval zich voordoet bij MAM’s is het belangrijk om te weten of de andere kinderen in de groep beschermd zijn tegen die ziekte. Soms is het dan nodig niet beschermde kinderen alsnog met spoed te vaccineren. Daarnaast kan het gebeuren dat een kind bij MAM’s een forse verwonding krijgt waarbij er een risico is op tetanus. Niet gevaccineerde kinderen krijgen dan in principe op de SEH een behandeling met antistoffen tegen tetanus.

Om deze redenen is het voor MAM’s belangrijk om te weten of kinderen zijn ingeënt. Bij de intake wordt dit ook gevraagd en genoteerd. Daarna en dat is nieuw voor MAM’s, is het zinvol om bij  de “10 minuten-kindgesprekken’, of bij de overgang van de baby- naar de dreumesgroep of van de dreumes- naar de peutergroep, de vaccinatiestatus van het kind opnieuw te bekijken en te noteren.

In Nederland is deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma niet wettelijk verplicht. Er zijn ouders die, bijvoorbeeld vanwege hun levensbeschouwing, besluiten om hun kinderen niet te laten vaccineren. Dit is met name een risico voor het ongevaccineerde kind zelf, dit is niet beschermd als het met de veroorzakers van de betreffende ziekten in aanraking komt. De kans dat een niet gevaccineerd kind andere kinderen met een ziekte uit het Rijksvaccinatieprogramma besmet is uiterst klein. De meeste ziekten uit het Rijksvaccinatieprogramma komen in Nederland nog zelden voor, bovendien zullen de meeste andere kinderen uit de groep wel gevaccineerd zijn en dus geen risico lopen. Het is vanuit medisch oogpunt niet nodig om ongevaccineerde kinderen per definitie toelating tot de kinderopvang te weigeren.

(Ook kinderen die wel aan het Rijksvaccinatieprogramma deelnemen hebben pas op zijn vroegst op de leeftijd van 4 maanden hun basisserie DKTP-Hib+ Pneu voltooid, terwijl ze de eerste BMR pas met 14 maanden krijgen.)

MAM’s vindt het wel belangrijk dat van elk kind bekend is of het gevaccineerd is of niet en welke vaccinaties het gehad heeft. MAM’s heeft richtlijnen inzake zieke kinderen. Deze kunt u vinden op onze site: www.mamskinderopvang.nl

MAM’s volgt de wetgeving en richtlijnen op dit gebied nauwgezet, en zal haar beleid t.a.v. vaccinaties hierop aanpassen . Wanneer er zich wijzigingen voordoen zal MAM’s deze naar u als ouder(s)/verzorger(s) communiceren. Maakt u zich zorgen? Praat erover met de MAM’s Specialisten op de groep of maak een afspraak met de MAM’s Expert van uw vestiging.

 

Marielle Kuipers- de Kloet
Directeur MAM’s Kinderopvang

Mam's Kinderopvang © 2021 | Disclaimer | Contact