MAM’s Epe – Peuterinstuif nieuws

Bobbi4Vorige week hebben we weer een fijne week gehad. De kleuters zijn klaar met de Cito, dus we konden weer gezellig naar de groep en mee doen in de kring.

We hebben geluisterd naar het verhaal van Olifant. Olifant vertelde over zijn leukste vakantie.

De kleuters konden met hulp van de juffen het verhaal aan ons vertellen.

Na het fruit eten zijn we naar De Borg gegaan en hebben we vrij gespeeld en gegymd.

Helaas liet het weer het dinsdag niet toe om buiten te spelen, donderdag gelukkig wel!

Op donderdag 25 juni, dinsdag 30 juni, donderdag 2 juli en dinsdag 7 juli staan de voorbereidingen van groep 8 rondom de musical gepland.

Deze dagen zal groep 8 gaan oefenen op het podium in De Borg. De peuters worden deze ochtend ontvangen in de gymzaal, natuurlijk wel aan de tafels.

Mam's Kinderopvang © 2021 | Disclaimer | Contact