MAM’s & Logopedie

Hebt u weleens vragen over de spraak- en/of taalontwikkeling van uw kind?

 

Soms verloopt de communicatie wat moeizaam; een kind kan bijvoorbeeld moeilijk zijn gedachten en gevoelens uiten, is slecht te verstaan, begrijpt anderen niet goed en anderen begrijpen hem of haar niet.

Misschien wilt u iets meer weten over een bovengenoemd onderwerp?

Als logopedist kijk ik naar alle aspecten die te maken hebben met spreken, horen, luisteren en begrijpen. Goed communiceren is een belangrijk middel om contact te maken met anderen.

Meer dan vijfentwintig jaar heb ik een eigen praktijk in Apeldoorn en werk ik op een school voor speciaal basisonderwijs. Daar ben ik in de loop der jaren heel veel verschillende kinderen tegengekomen.

Logopedie is een vakgebied, dat zich richt op het voorkomen en het behandelen van problemen op het gebied van spraak, mondgedrag, taal, gehoor, adem en stem.

In samenwerking met MAM’s bieden wij de mogelijkheid tot het stellen van vragen tijdens een inloopspreekuur.  Op de site en Facebookpagina van MAM’s houden wij u op de hoogte wanneer deze plaatsvinden. U kunt mij dan benaderen met uw vraag en eventueel kan er een vervolgafspraak gemaakt worden.

 

met vriendelijke groet,

Caroline van Tongeren- Smals, logopedist

 

Logopediepraktijk Apeldoorn

van der Houven van Oordtlaan 6  7316 AH Apeldoorn  055-5222478

dependance Zilverschoon 104 7322GK Apeldoorn 055-3602740

info@logopedieapeldoorn.nl  www.logopedieapeldoorn.nl

Mam's Kinderopvang © 2021 | Disclaimer | Contact