MAM’s & Logopedie

Hebt u weleens vragen over de spraak- en of taalontwikkeling van uw kind ?

Soms zijn er problemen in de communicatie. Een kind kan bijvoorbeeld moeilijk zijn gedachten en gevoelens uiten, is slecht te verstaan, begrijpt anderen niet goed en anderen begrijpen hem of haar niet.

Misschien hebt u vragen of wilt u iets meer weten over een bovengenoemd onderwerp?

Als logopedist kijk ik naar de mondelinge communicatie: spreken, horen, denken en begrijpen. Goed communiceren is een belangrijk middel om contact te maken met anderen.

Meer dan vijfentwintig jaar heb ik een eigen praktijk in Apeldoorn en werk ik op een school voor speciaal basisonderwijs. Daar ben ik in de loop der jaren heel veel verschillende kinderen tegengekomen.

Logopedie is een vakgebied, dat zich richt op het voorkomen en het behandelen van problemen op het gebied van spraak, mondgedrag, taal, gehoor, adem en stem.

In samenwerking met MAM’s bieden wij de mogelijkheid tot het stellen van vragen tijdens een inloopspreekuur.  Op de site en Facebookpagina van MAM’s houden wij u op de hoogte wanneer deze plaatsvinden. U kunt mij dan benaderen met uw vraag en eventueel kan er een vervolgafspraak gemaakt worden.

Caroline van Tongerenlogopedist

logopedist

Mam's Kinderopvang © 2017 | Disclaimer | Contact
by Max