“gaat het  hun goed, dan gaat het de wereld goed”

Ouders van MAM’s

Als papa en mama wilt u natuurlijk graag op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen van uw kind bij MAM’s. En wij vinden het op onze beurt belangrijk om u zo goed mogelijk te informeren. Daarom hebben we de MAM’s OuderApp ontwikkeld. Via deze app kunt u communiceren met de MAM’s Specialisten van de groep, informatie ontvangen van MAM’s, (ruil)aanvragen doen, uw kind afmelden, foto’s van uw kind bekijken. Zo kunnen we elkaar goed op de hoogte houden van alle ontwikkelingen rondom uw kind.

Mam's-kinderopvang-Mam's-ouders-2
Mam's Kinderopvang Mam's ouders 3
Mam's Kinderopvang Mam's ouders 4

Oudercommisie

Als ouder speelt u een belangrijke rol bij MAM’s. Naast de dagelijkse uitgebreide overdracht en het jaarlijkse kind gesprek, verloopt de communicatie hoofdzakelijk via de OuderApp. In de OuderApp vindt u ook onze protocollen en beleidsstukken terug. Vindt u het leuk om met ons mee te denken? Denk dan ook eens aan deelname in de oudercommissie! We zijn altijd op zoek naar betrokken ouders die willen deelnemen. Heeft u belangstelling? Neem dan contact op met de MAM’s Expert van uw vestiging.

MAM’s OuderApp

Natuurlijk vinden wij het belangrijk dat u uitgebreid op de hoogte blijft van de ontwikkeling van uw kind. Daarom werken we bij MAM’ s met een OuderApp. Zo kunnen we u tijdens uw werkdag verrassen met een foto van uw kind bij MAM’s. Daarnaast kunt u via de OuderApp op de hoogte blijven van alle nieuwtjes en activiteiten binnen MAM’s Kinderopvang. Ook vindt u hier de opvangkalender en de protocollen, kunt u ruilverzoeken indienen en uw vragen stellen aan de specialisten.

Mam's Kinderopvang Mam's ouders 5