MAM’s Pedagogisch team

Sinds 1 januari 2018 gelden nieuwe kwaliteitseisen volgens de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang.

Zo geldt vanaf 1 januari 2019 de verplichte inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker. Graag informeren wij u over de vormgeving van deze rol binnen MAM’s Kinderopvang.

MAM’s Kinderopvang beschikt over een eigen Pedagogisch team, waarin drie geschoolde pedagogisch coaches/beleidsmedewerkers werkzaam zijn. Elke pedagogisch coach/beleidsmedewerker heeft haar eigen expertise, waardoor MAM’s beschikt over een grote draagkracht en specialisatie op verschillende pedagogische gebieden. Het Pedagogisch team zal zich op alle locaties van MAM’s bezig houden met het pedagogisch beleid en het coachen van de MAM’s Specialisten om de MAM’s kwaliteit te optimaliseren en waarborgen.

Het MAM’s Pedagogisch team bestaat uit:

Wat doet het pedagogisch team?

  • Coaching op maat op de werkvloer
  • Ontwikkeling en invoering van het pedagogisch beleid
  • Kennis Pedagogisch team verbinden met de praktijk.
  • Maandelijkse (korte) pedagogische inspiratie via de MAM’s App naar ouders voor alle doelgroepen
  • Stimuleren van voorbereide omgeving (inzet materialen)
  • Kennis en kunde van de MAM’s Specialist verbeteren
  • Bron voor pedagogische (hulp)vragen
  • MAM’s kennis en inspiratie map op locatie
  • Vertrouwen, gelijkwaardigheid en motivatie van alle kanten, om pedagogisch coaching te laten slagen en de werk-VREUGDE te vergroten

MAM’s Kinderopvang maakt bewust de keuze om de inzet van het Pedagogisch team ruim boven het minimaal wettelijke uren in te zetten, om zo extra maatwerk binnen MAM’s Kinderopvang te kunnen inzetten.

Mocht u vragen hebben m.b.t. het Pedagogische team, mail ons gerust via pedagoog@mamskinderopvang.nl.

Mam's Kinderopvang © 2021 | Disclaimer | Contact