MAM’s ruilregels

Ruilen bij MAM’s Kinderopvang:
Ruilen van een dagdeel betekent dat uw kind een ander dagdeel niet komt. Ziektedagen kunnen niet worden geruild!

Spelregels:
Er wordt onderscheid gemaakt in ruilen van een dagdeel in het kinderdagverblijf (KDV) en ruilen van een dagdeel in de buitenschoolse opvang (BSO).

Ruilen van een dagdeel in het kinderdagverblijf (KDV):

 • Wanneer uw kind een dagdeel niet naar MAM’s Kinderopvang is geweest, kunt u middels een mail/schriftelijk een aanvraag doen om desbetreffende dag(deel) te ruilen;
 • Wanneer u uw kind niet afmeldt, wordt er niets geregistreerd en kunt u de afmelding niet gebruiken voor een ruiling;
 • Een dagdeel ruilen kan mits de bezetting en planning op de betreffende groep het toelaten. Als een ruiling betekent, dat er extra personeel voor ingezet moet worden, kan een ruiling niet doorgaan;
 • Een ruiling kan vanaf een maand voor de ruildatum aangevraagd worden, uiterlijk één week voor de betreffende datum en indien mogelijk eerder wordt aan u gemeld of de ruiling wel / niet door kan gaan. Ruilingen zijn toegestaan binnen twee maanden na de gemiste dag(delen);
 • Het ruilen van een dagdeel is kindgebonden en wanneer de opvang eindigt, vervallen alle nog openstaande dagdelen om te ruilen;
 • Wanneer uw kind doorstroomt van het MAM’s kinderdagverblijf naar de MAM’s buitenschoolse opvang, vervallen de eventueel nog te ruilen dagdelen van het MAM’s kinderdagverblijf.

Ruilen van een dagdeel in de buitenschoolse opvang (BSO):

 • We maken hierin een onderscheid in ruilen van dagdelen in schoolweken en ruilen van dagdelen in vakantieweken.
 • Het ruilen en/of inhalen van gemiste dagdelen is niet mogelijk op een studiedag. Deze door de school vastgestelde vrije dagen vallen buiten het contract. De extra af te nemen uren worden u separaat in rekening gebracht.

Ruilen van dagdelen in schoolweken:

 • Wanneer u uw kind niet afmeldt, wordt er niets geregistreerd en kunt u de afmelding niet gebruiken voor een ruiling;
 • Wanneer uw kind een dagdeel niet naar de BSO van MAM’s is geweest, kunt u middels een mail/schrifteijk een aanvraag doen om desbetreffende dag(deel) te ruilen;
 • Een dagdeel ruilen kan mits de bezetting en planning in de MAM’s BSO het toelaten. Als een ruiling betekent, dat er extra personeel voor ingezet moet worden, kan een ruiling niet doorgaan;
 • Een ruiling kan vanaf een maand voor de ruildatum aangevraagd worden, uiterlijk één week voor de betreffende datum en indien mogelijk eerder wordt aan u gemeld of de ruiling wel / niet door kan gaan;
 • Ruilingen zijn toegestaan binnen twee maanden na de gemiste dag(delen).

Ruilen van dagdelen in schoolvakantieweken:
Voorafgaand aan elke schoolvakantieperiode wordt tijdig aan u gevraagd of u door wilt geven welke vakantiedagen u gebruik maakt van MAM’s buitenschoolse opvang. Dat maakt dat wij afgepast een uitdagend vakantieprogramma kunnen presenteren.

 • Dit kunnen uw vakantiedagen zijn, die u contractueel heeft vastgelegd;
 • Dat kunnen minder vakantiedagen zijn, dan u contractueel heeft vastgelegd. U geeft schriftelijk aan welke dag(en) uw kind(eren) komen en welke dagen u wilt ruilen, mits de kinder/leidsterratio dit toelaat;
 • Dit kunnen opgespaarde dagdelen uit de 40 schoolweken zijn die tot een 1 vakantiedag gevoegd worden (3 dagdelen in de reguliere schoolweken = 1 vakantiedag). Dit kan met een maximum van 4 vakantiedagen op jaarbasis, mits de kinder/leidsterratio dit toelaat.

Kortom in onderling schriftelijk overleg kunnen ruilingen binnen een tijdsbestek van twee maanden mogelijk gemaakt worden indien de kinder/leidsterratio het toelaat.

Mam's Kinderopvang © 2018 | Disclaimer | Contact